Almindelig rapgræs

poa trivialis

Almindelig rapgræs (poa trivialis)

Almindelig rapgræs er en af de mest udbredte ukrudtsgræsser i græsmarker. Den danner en mængde udløbere, der gør, at den spredes hurtigt. Almindelig rapgræs vokser primært om foråret. Den har et lavt indhold af tørstof med deraf følgende skuffende udbytte. Foderværdien og kvælstofudnyttelsen er meget lav. Almindelig rapgræs vokser primært på fugtig jord. Planten danner overfladiske rødder, hvad der giver en ringe produktion om sommeren. Det bedste tidspunkt til bekæmpelse af almindelig rapgræs med harve er derfor i tørkeperioder.

 

Denne art kendes på:

  • Finbladet bundgræs
  • Foldede blade, der føles ru
  • Lange skedehinder
  • Hvid stængelbasis

tilbage