Green Earth kvalitetskonceptet for en mere bæredygtig og økonomisk anvendelse af græs

Økonomisk og økologisk ansvarlig brug og pleje af græs spiller en vigtig rolle i Barenbrug’s produktudvikling. Med introduktionen af Green Earth-kvalitetskonceptet er Barenbrug med til at hjælpe administratorer af grønne anlæg med at opnå en mere bæredygtig brug og pleje af deres græsarealer. Takket være omfattende forskning og mange års erfaring, er Barenbrug i højere grad end andre producenter vidende om, hvilke arter og sorter der kan yde et endnu større bidrag til bæredygtig anvendelse og pleje af græs.

 

 

Alle sorter og blandinger, der er forsynet med reen Earth-kvalitetsmærket, har været underkastet forsøg på forskningsinstitutter verden over. Med Green Earth forventer Barenbrug at kunne yde et bidrag til en grøn planet, hvorpå fremtidige generationer vil kunne fortsætte med at dyrke sport og udøve fritidsaktiviteter.

 

Barenbrug har opstillet fire specifikke krav, som græsblandinger skal overholde for at kunne opnå dette kvalitetsmærke for bæredygtighed. En Green Earth-mærkning er ensbetydende med, at græsset har bedre præstationer med hensyn til mindst ét af nedenstående aspekter:

 

 

Græsfrøblandinger med Green Earthmærkning

Barenbrugs nye Green Earth-produktserie kombinerer på genial vis forskellige græsarter og sorter med henblik på at opnå betragtelige fordele med hensyn til bæredygtighed. Rødsvingel byder eksempelvis på store fordele vedr. bæredygtighed i forhold til andre græsarter der normalt benyttes inden for golfsektoren.

 

Barenbrugs græsfrøblandinger, der er omtalt nedenfor, er sammensat med henblik på økonomisk og miljømæssig korrekt anvendelse og pleje af græs på grønne offentlige arealer og golfbaner. Den specifikke kombination af arter / sorter i disse blandinger er unik og baseret på mange års forsøg.

 

 

Golf

Bæredygtig all-roundblanding med rødsvingel til golfgreens, fairways, teesteder og rough.

Det mest bæredygtige græs til golfgreens, fairways og rough. Til tætklippede greens med hvene sommer og vinter.
 
Tæt og fint græs til fairways. Dense and fine leaved sward Traditionally reliable landscape mixture for semi and deep roughs