Engsvingel

festuca pratensis

Engsvingel (festuca pratensis) 

Engsvingel er en meget vinterhårdfør art, der trives på fugtig jord, hvor den er meget persistent. Persistens og dannelse af udløbere under afgræsning er tydeligt ringere end hos almindelig rajgræs, hvilket gør den mere egnet til fremstilling af hø. Blandinger indeholder normalt kun begrænsede mængder engsvingel.

 

Denne art kendes på:

  • Rullet bladplade med tydelige ribber
  • Tydelige aurikler, uden hår
  • Kan have enten rød eller hvid stængelbasis
  • Må ikke forveksles med strandsvingel

tilbage