Barenbrug - Et alternativ for danske græsfrøavlere

I mere end 50 år er der avlet Barenbrug græssorter i Danmark på flere tusinder hektarer. Dette er sket gennem de danske frøfirmaer. Af økonomiske og strategiske grunde har Barenbrug valgt at ændre denne tradition, og indgå kontrakter direkte med Danske græsfrøavlere. 

Direkte kontrakt med Barenbrug

Allerede fra høst 2001 har Barenbrug kontraheret direkte med en begrænset gruppe af græsfrøavlere i Danmark. Denne mulighed for direkte avl til Barenbrug udbygges stadig.

Hvad er forskellen?

Barenbrug vil ikke ”være alt for alle”. Vi erkender, at et frøfirma har en rationel fordel ved at arbejde med professionelle avlere, der kan producere ensartede og partier i en god kvalitet. I næsten alle dele af produktionen, lige fra kontrahering til rensning, er der økonomiske fordele. I Barenbrug mener vi at det skal komme de avlere til gode som skaber gevinsten, og ikke bare deles ud over masserne.

Ikke de største

Barenbrug har ikke ”volumen syge”. Derfor vil vi afvise at tegne kontrakter med avlere, som vi kan forudse vil få en dårlig oplevelse med fx frøarten eller sorten på den pågældende lokalitet. Vi bygger på et tæt samarbejde mellem avler og firma, og lægger op til et partnerskab. Specielt en seriøs rådgivning om markedsudsigter for frøavl til den enkelte avler, er et væsentligt punkt i samarbejdet.

Nyt frørenseri i Tinglev i Sønderjylland

Med start fra høsten 2005 bearbejdede Barenbrug sin frøproduktion på Wedellsborg Gods på Fyn. Siden høsten 2009 er Barenbrugs frøproduktion blevet renset og klargjort til eksport på Barenbrug Danmark's afdeling i Tinglev. Vort koncept er stadigvæk, at holde omkostningerne så lave som muligt, ved at minimere udgifterne til store lagerhaller, samt undgå at tørre frø og minimere den fysiske håndtering af frøet. Vi har i princippet INGEN RÅVARELAGRE.  Kontrakterne baseres derfor på, at avlerne kan tørre og opbevare frøet indtil aftalt afhentning (med lagerleje),- det er billigst,- til glæde for både avler og firma. NaturErhvervstyrelsen er med i hele processen, og garanterer via plomberede prøver, at reglerne overholdes.

Mere information
om græsfrøavl
Kontakt os
tilbage