Afgrødepleje

Et optimalt resultat forudsætter, at NutriFibre-marken passes anderledes end sædvanlige rajgræs­marker. Den følgende vejledning for klargøring af marken, optimal jordbundstype, optimal gødskning og korrekte høstmetoder vil bidrage til et højt grovfoderudbytte. Denne NutriFibre-dyrknings­vejledning rummer de nødvendige oplysninger til at opnå maksimalt udbytte af dit NutriFibre-græs.

Marken

 

Udsåning

 

 

Etablering

 

 

 

Gødskning

 

 

Udbytte

 

 

 

Høst

 

 

 

tilbage