Hvad er fordelene ved kløver i en græsmark?

Fordelen ved kløver er, at planterne fikserer kvælstof fra luften. Dette kvælstof frigives igen i jorden, hvor det er til gavn for græsset. Hvidkløver kan fiksere 150 kg kvælstof, og rødkløver op til 350 kg pr. hektar. Det giver en besparelse på kunstgødning på mellem 1600 og 3800 kr. pr. hektar.

 

Kvælstoffet frigives igen i jorden, hvor det er til gavn for græsset. Ved at blande kløver i en græsmarksblanding kan man reducere kvælstoftilførslen. Trods den lavere kvælstoftilførsel opretholdes der et godt græsudbytte. Desuden sikrer kløveren en konstant græsvækst, så græsset bliver mindre modtageligt over for rust og således stadig er velsmagende i efteråret. En anden fordel ved kløver er, at køerne optager mere af det. Feltforsøg har vist, at køer giver 1 kg mælk mere på en ration med græs og kløver end på en ration med græs alene.

Hvad er det optimale kvælstofniveau på en kløvergræsmark?

Kløver tåler kvælstof godt. Det er en myte, at kvælstof får kløveren til at forsvinde. Men når der tilføres ekstra kvælstof, stimuleres græssets vækst. Det gør græsset kraftigt, så kløveren har vanskeligere ved at udvikle sig eller måske forsvinder helt. Kløver har nemlig brug for lys for at kunne udvikle sig ordentligt. Brug af kløver i græs er attraktivt ved op til 250 kg disponibelt kvælstof pr. hektar.

Hvor sent på efteråret kan jeg så kløver?

Kløver skal nå at udvikle sig ordentligt, inden vinteren sætter ind. Det tager tid. Derfor skal kløver sås senest midt i september.

Skal jeg tilføre kalk, hvis jeg vil så kløver?

Kløver reagerer meget kraftigt på jordens surhedsgrad. Er jorden for sur, kommer kløveren ikke ordentligt i udvikling og vil hurtigt bukke under. Udtag derfor en jordprøve, inden du pløjer. Så kan du se, præcis hvor meget kalk marken skal have for at komme op på den ideelle pH-værdi. For sandjord er det mellem 5,2 og 5,5, og for lerjord er det mellem 6 og 6,5.

Hvordan får jeg mere velsmagende græsmarker?

Græs med kløver er mere velsmagende end græs uden. Desuden er kløver med til at forebygge rust i græsmarken. Det er dokumenteret af det hollandske Productschap van de Veehouderij (P.V.). Køerne giver også mere mælk, når de får græs med kløver. Forsøg foretaget af P.V. viser, at rationer med græs og kløver giver ca. 1 liter mælk mere end rationer med græs alene.

Hvilke muligheder er der for eftersåning med eller omlægning til kløver?

Hvis du vil efterså kløver på et permanent græsareal, har du to muligheder: Blandingen Quartet med hvidkløver og blandingen Duet med rødkløver. Klik her for at læse mere om Quartet og Duet. Blandinger med kløver må ikke sås for dybt. Det optimale er ½-1 cm.

Hvordan sår jeg kløver?

Kløver kan sås enten ved omlægning eller eftersåning af marken. Hertil skal bruges forskellige maskiner. Til omlægning bruges en almindelig græssåmaskine. Vær dog opmærksom på, at kløverfrø ikke kan sås helt så dybt som græsfrø. En græs-kløver-blanding må derfor sås højst 2 cm dybt. Det optimale er ½-1 cm. Udså kløveren inden 15. september.


Til eftersåning kan bruges en strigle med såbedskombination. Det er også muligt at bruge en Hunter. Denne maskine fræser riller i græsset, hvor kløverfrøene senere kan sås.

tilbage