Forsker sætter fokus på bælgplanter

Med udsåning af græs-kløver-blandinger bliver fosfatet i jorden udnyttet bedre, siger forsker Wiepie Haagsma fra Praktijkonderzoek Plant & Omgeving i Lelystad (Holland). I dette interview fortæller hun om sin vision for organisk materiale, monokulturer og et aktivt jordbundsliv.

Hvorfor er organisk materiale i jorden så vigtigt?

"Det organiske materiale er føde for organismerne i jordbunden og giver jorden struktur. Det ligger nede mellem jordpartiklerne og gør jorden stabil. Herved opstår der stabile porer i jorden, hvor rødder kan vokse, og luft kan trænge dybt ned i jorden. Porerne har også en vigtig funktion, når det gælder bortledning og optagning af vand. Endelig sikrer det organiske materiale, at der er en god buffer af vand. Jorden er dermed bedre beskyttet mod udtørring. Det organiske materiale sikrer også en bedre buffer af næringsstoffer."

 

Hvad er en god procentdel af organisk materiale i jorden?

"Det kan man ikke sige. Det afhænger i høj grad af jordtypen, og hvad jorden bliver brugt til. Desuden skal det organiske materiale være aktivt; dvs. det skal være organisk materiale, som organismerne i jordbunden kan bruge til noget.

Hvordan får man aktivt organisk materiale?

"Når man tilsætter frisk organisk materiale, kommer der liv i jordbunden. Det bedste er en kombination af forskellige typer organisk materiale. Bælgplanter tilfører mere kvælstof, mens halm tilfører kulstof. Nedbrydning af halm kræver en stor mængde kvælstof. Hvis man tilfører jorden halm og en bælgplante på én gang, er resultatet ofte bedre end gennemsnittet af de to ting hver for sig. Faktisk skal man foretage en løbende styring af det organiske materiale i jorden: Hvilke afgrøderester er der efterladt, hvad er følgeafgrøden, hvilken grøngødningsafgrøde er der sået, og hvordan kan man bedst stimulere jordbundslivet?"

 

Har et aktivt jordbundsliv indflydelse på optagelsen af næringsstoffer som f.eks. fosfat?

"Helt sikkert. Jordbundslivet spiller en vigtig rolle for frigivelsen af bundet fosfat. På jordarealer med begrænset opløseligt fosfat (lave PAL-værdier) ser man jævnligt, at der faktisk ikke er fosfatmangel. Her spiller bælgplanter en vigtig rolle. Deres rødder koloniseres – i højere grad end andre planters – med mykorrhiza. Det er svampetråde (hyfer), som stimulerer rødderne til at gøre mineraler tilgængelige. Når der sås bælgplanter i en græsmark, bliver der således mere tilgængeligt fosfat."

Wiepie Haagsma

Så landmænd, der ønsker at udnytte mere af jordens fosfat, bør så en græsblanding med kløver i?

"Ja, man kan øge fosfatets tilgængelighed ved f.eks. at så kløver på en græsmark. Men det er i det hele taget en god ide ikke at tilstræbe monokulturer. Jordbundslivet er meget mere aktivt, når man har forskellige typer planter stående. Man kan sammenligne det med mennesker: Vores mave-tarm-system fungerer bedre, når vi får en varieret kost. Jorden kan sammenlignes med vores mave. Man vil sågar kunne udvikle græsblandinger med sorter, der stimulerer et aktivt jordbundsliv. Det er der endnu ikke forsket så meget i."

 

Læs mere om fordelene ved kløver i græsmarken.

Klaver

Så for at stimulere jordbundslivet skal man hele tiden stræbe efter den rigtige balance?

"Lige præcis. Blandinger har en mere positiv indvirkning på jordbundslivet end monokulturer. Hvis afgrøde 1 og afgrøde 2 udsås som en blanding, kan udbyttet være højere end det gennemsnitlige udbytte af de to afgrøder sået hver for sig. Udsåning af græs/kløver er et tiltag, som enhver landmand hurtigt kan iværksætte."

 

Hvad er ellers vigtigt for at opretholde et rigt jordbundsliv?

"En ting, som mange landmænd har glemt, er jordkomprimering. Maskinerne bliver tungere. Ganske vist bliver dækkene også bredere, men det kompenserer ikke tilstrækkeligt for den øgede vægt. Jorden bliver derfor presset sammen, så der opstår kompakte lag i undergrunden. Ofte er dæktrykket heller ikke det rigtige. Maskinstationerne har ganske vist hjultryksreguleringsanlæg på hjulene, men jeg oplever, at de ikke altid bruger dem. Her må landmændene gerne være mere kritiske over for deres maskinstation. Det er til gavn for både jordbundslivet og græsudbyttet."

Samarbejde med Wageningen University & Research

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving i Lelystad er en del af Wageningen University & Research. Barenbrug arbejder sammen med forskningsorganisationen om projektet "Grovfoder og jord". Målet er at udarbejde foranstaltninger, hvormed landmændene kan reducere forskellen på det aktuelle og potentielle grovfoderudbytte på en bæredygtig måde. Med bæredygtig menes her en øgning af det aktuelle udbytte af grovfoder gennem forbedret og mere effektiv dyrkningsmanagement med forbedring af jordkvaliteten og uden større tab af gødnings- og hjælpestoffer.

tilbage