Hurtig kontrol

Du kan foretage en hurtig kontrol af dine græsser ved at tage en håndfuld op og kigge på stængelbasis.

Hvis stængelbasis er rød, drejer det sig normalt om almindelig rajgræs, engsvingel eller strandsvingel (kulturgræsser).

En hvid stængelbasis er ofte tegn på ukrudtsgræsser som enårig rapgræs eller almindelig rapgræs. Men pas på: En undtagelse fra denne regel er timothe, der er kulturgræs, men med en hvid stængelbasis.

 

 

 

 

 

 

tilbage