"I anden halvdel af sæsonen indhenter kløveren det forsømte"

Hos mælkeproducent Anton van der Hoog i Enspijk i Holland har hvid- og rødkløver været en del af rationen i årevis. "Jeg gør det først og fremmest for kvælstoffikseringens og smagbarhedens skyld." Anden halvdel af sæsonen er fortjenstmæssigt hans bedste periode. "Det, jeg høster der, smider jeg frisk i foderhækken. Jeg kan se, at køerne går efter kløveren først. Det skyldes smagbarheden. I den periode indtager de ca. 1 kg ekstra tørstof. Proteinindholdet i mælken stiger, og produktionen er 10 % højere i den periode."

Kløver giver en frisk grøn afgrøde og mindre rust

Anton van der Hoog har 160 malkekøer, 80 kvier og 96 hektar jord, heraf 18 hektar majs. På de 45 hektar omkring gården har han sine køer på græs. Markarealerne bruger han til græsproduktion. Her har han isået kløver i årevis. På markerne, hvor hans køer græsser, står der hvidkløver.  På de øvrige marker står der både hvid- og rødkløver. "Første og andet slæt ensilerer jeg. I foråret fortrænger græsset jo alligevel kløveren, så der spiller kløveren ikke den store rolle endnu. I anden halvdel af sæsonen indhenter kløveren det forsømte. Jeg har færre problemer med rust på marken, og kvælstoffikseringen får græsset til at holde sig mere friskt. Derfor fodrer jeg med det frisk i foderhækken." Hans årlige produktion ligger på 9.000 liter med 4,50 % fedt og 3,50 % protein. 

 

Kvælstoffiksering

Hvidkløveren på græsningsarealerne er først og fremmest for kvælstoffikseringens skyld. "I samarbejde med PPP Agro Advies lavede vi for et par år siden nogle forsøg med kløver. Vi lod nogle køer græsse på et areal med kløver og på et areal uden. Derudover var regimet det samme. Forsøget viste, at det ikke gjorde den store forskel for køerne. Vi så ingen væsentlige forskelle i optagelsen eller produktionen. De selekterede f.eks. ikke kløveren først. Alligevel synes jeg, det er besværet værd at så kløver. Som følge af kvælstoffikseringen kan jeg spare på tilførslen af kunstgødning.

Jeg gør det først og fremmest for kvælstoffikseringens og smagbarhedens skyld

Anton van der Hoog
Mælkeproducent

Det kræver konstant styring

At anvende kløver i rationen opfattes af mange mælkeproducenter som besværligt. Det passer ikke ind i foderstyringen, er et argument, man ofte hører. Anton van der Hoog ser anderledes på det: "Kontrolleret fodring er da ganske rigtigt besværligt, men det er også tilfældet med græs alene. Man ved aldrig, præcis hvor meget protein køerne optager. Rationen kræver ganske enkelt konstant styring. Har man masser af græsvækst, og falder der så pludselig 20 mm regn, så ved man, at urinstofindholdet vil stige. Det skal man så tage højde for."

Jord

Fokus på jorden er et andet gennemgående tema hos Anton van der Hoog. "Her har vi tung lerjord, og det kræver en specifik tilgang. Kløver er følsom i forhold til afgræsning. Det skal man være opmærksom på. Nogle gange er der meget kløver, og andre år tænker man: Hvor blev kløveren af? Det er vigtigt at have styr på sin græsbestand, men det gælder også, hvis man ikke fodrer med kløver. F.eks. skal vi sørge for ikke at tage for store slæt fra marken, for så falder proteinindholdet."

Antons jord har en god pH-værdi. Han behøver ikke tilføre ret meget kalk for at opnå den rigtige pH til sit kløvergræs. Den eneste ulempe er ifølge Anton, at rødkløver er en treårig afgrøde. "Vores jord egner sig ikke til eftersåning. Det skal vi have fundet en god metode til i samråd med maskinstationen."

For en uge siden, midt i juni, tog han andet slæt fra marken. Der var masser af rødkløver i. "Og når jeg siger masser af kløver, mener jeg ca. 30 % af marken. Så man kan ikke sige, at den dominerer, hvilket ellers også er en antagelse, man hører ofte."

Rådgivning og salg

Barenbrugs produkter og rådgivning kan fås hos vores specialforhandlere. Vil du kontakte Barenbrug, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen.

tilbage