Kløver øger proteinindholdet og græsudbyttet

Tilsætning af kløver og det rigtige slættidspunkt er de to vigtigste elementer i forhold til at opnå et højt græsudbytte med et fremragende proteinindhold. Selv med den ekstremt lave gødskningsstandard kan der opnås 14 ton tørstof pr. hektar med 16 % protein.

Sammenhæng mellem kvælstof og protein

Kvælstof hænger direkte sammen med græssets proteinindhold. Af 1 kg kvælstof (N) laver en plante 6,25 kg råprotein. For at opnå mælk med et højt proteinindhold er grovfoder med en proteinandel på 16 % ideelt. Et første slæt af 3.500 kg græs ved tilførsel af 100 kg kvælstof giver 500 kg protein (14 %). Kløver kan afhjælpe manglen på råprotein. 

Fordele ved kløver i en græsmark

Kløver i en græsmark øger græssets proteinindhold. Kløver fikserer kvælstof fra luften i samarbejde med Rhizobium-bakterier. Hvidkløver fikserer op til 150 kg kvælstof pr. hektar, og rødkløver op til 350 kg pr. hektar. Som hovedregel efterlader kløver 25 kg kvælstof i jorden pr. produceret ton. Dette kvælstof kommer græsset til gode om sommeren og i efteråret. Trods en lav kvælstoftilførsel kan landmanden bjærge et udbytte med et højt proteinindhold fra sine græsmarker.

 

Hvor meget kløver er optimalt i en græsmark?

Den bedste mælkeproduktion og sundhed og minimale tab opnås ved en kløverandel på 30 til 50 % i græsmarken. Du kan påvirke andelen af kløver i græsmarken ved at justere klippehøjden. Klipper du græsset kort (4 cm) eller lader køerne græsse en halv dag længere, stiger kløverandelen i marken. Hvis du klipper det højere (7 cm), stimulerer du græssets vækst, og kløverandelen bliver lavere.

Det optimale slættidspunkt

Ud over at anvende kløver i græsmarken er det optimale slættidspunkt afgørende for at opnå et højt proteinindhold i græsset. Hvis vi antager, at andelen af protein ved et slæt på 3500 kg tørstof er 560 kg. Her er slættidspunktet ideelt, da proteinindholdet er 16 %. Hvis græsset gror videre, øges tørstofmængden gennemsnitligt med 300 kg. Proteinandelen er dog stadig 560 kg – med det resultat, at græssets proteinindhold falder.

Kløverblandinger

I Barenbrugs sortiment finder du en række kløverblandinger med hver sine specifikke egenskaber.

 

Klik her for at læse mere om kløverblandingerne.

Rådgivning og salg

Barenbrugs produkter og rådgivning kan fås hos vores specialforhandlere. Vil du kontakte Barenbrug, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen.

tilbage