NutriFibre - Effektiv udnyttelse af nærringsstoffer

NutriFibre udnytter næringsstofferne effektivt. Sammen med en god driftsledelse sikrer det, at færre næringsstoffer udvaskes. 

 

NutriFibres dybe rødder udnytter den tilførte gødning optimalt, og hvis jorden tillader det, når NutriFibres rødder helt ned i 100 cm dybde, mens rødderne på alm. rajgræs gennemsnitligt når 25 cm ned. NutriFibre udnytter derfor op til 96 % af alle næringsstoffer (kvælstof, fosfat og kalium) i jorden.

 

Optimal fosfatudnyttelse

Fosfat er et særdeles varmt emne på grund af den forventede globale fosfatmangel. Det betyder, at du er nødt til at udnytte fosfatmængden bedre. Her er NutriFibre den bedste løsning. NutriFibre-planterne optager med deres lange rødder 15 % mere fosfat. NutriFibre er endvidere i stand til at udnytte det fosfat, der befinder sig i de dybere jordlag, og omsætte det til ekstra plantevækst. NutriFibre giver derfor et højere proteinudbytte pr. hektar end andre græsarter (se figur 3).

 

 

 

 

 

Figur 3. Forskel i råproteinproduktion pr. kg fosfat

Kvælstofudnyttelse

Forsøg udført af det hollandske Louis Bolk Instituut i 2011 viser, at NutriFibre ved den samme kvælstoftilførsel producerer mere græs pr. hektar end andre græsarter (se tabel 3). Med NutriFibre opnår du således besparelser på indkøb af kvælstof eller proteinrigt tilskudsfoder.

 

 

Tabel 3. Forskel i tørstofudbytte gennem større mineraleffektivitet

Kilde: Louis Bolk Instituut, (Holland), 2011 

NutriFibre-dyrknings­vejledning

Denne NutriFibre-dyrknings­vejledning rummer de nødvendige oplysninger til at opnå maksimalt udbytte af dit NutriFibre-græs.

Link-item_GS_structuur_dk-edit_02!

NutriFibre – Root to success

Med NutriFibre-teknologien får mælkeproducenterne løsningen til deres bedrift under forskellige forhold.

tilbage