banner_mineraal_efficient_dk-edit!

NutriFibre - Effektiv udnyttelse af nærringsstoffer

NutriFibre® udnytter næringsstofferne effektivt. Sammen med en god driftsledelse sikrer det, at færre næringsstoffer udvaskes. 

 

NutriFibre®s dybe rødder udnytter den tilførte gødning optimalt, og hvis jorden tillader det, når NutriFibre®s rødder helt ned i 100 cm dybde, mens rødderne på alm. rajgræs gennemsnitligt når 25 cm ned. NutriFibre® udnytter derfor op til 96 % af alle næringsstoffer (kvælstof, fosfat og kalium) i jorden.

 

Optimal fosfatudnyttelse

Fosfat er et særdeles varmt emne på grund af den forventede globale fosfatmangel. Det betyder, at du er nødt til at udnytte fosfatmængden bedre. Her er NutriFibre® den bedste løsning. NutriFibre®-planterne optager med deres lange rødder 15 % mere fosfat. NutriFibre® er endvidere i stand til at udnytte det fosfat, der befinder sig i de dybere jordlag, og omsætte det til ekstra plantevækst. NutriFibre® giver derfor et højere proteinudbytte pr. hektar end andre græsarter (se figur 3).

 

 

 

 

 

Figur 3. Forskel i råproteinproduktion pr. kg fosfat

Kvælstofudnyttelse

Forsøg udført af det hollandske Louis Bolk Instituut i 2011 viser, at NutriFibre® ved den samme kvælstoftilførsel producerer mere græs pr. hektar end andre græsarter (se tabel 3). Med NutriFibre® opnår du således besparelser på indkøb af kvælstof eller proteinrigt tilskudsfoder.

 

 

Tabel 3. Forskel i tørstofudbytte gennem større mineraleffektivitet

Kilde: Louis Bolk Instituut, (Holland), 2011 

li_nutrifibre_desktop_dk!

NutriFibre-dyrknings­vejledning

Denne NutriFibre®-dyrknings­vejledning rummer de nødvendige oplysninger til at opnå maksimalt udbytte af dit NutriFibre®-græs.

li_nutrifibre_dk!

NutriFibre – Root to success

Med NutriFibre®-teknologien får mælkeproducenterne løsningen til deres bedrift under forskellige forhold.

tilbage