banner_klimaatbestendig_dk-edit!

NutriFibre - Klimaresistent

NutriFibre® kan tåle længerevarende tørke. Når nedbørsmængderne er små, henter NutriFibre® vand i de dybere jordlag. Græsset bliver ved med at gro og giver et markant større udbytte i tørre perioder. En ekstra fordel er, at tørken ikke medfører skade, så ukrudtet får plads til at etablere sig. 

 

 

Stærke og dybe rodnet

Med mere ustabile vejrforhold i vente vil der i de kommende år være øget risiko for tørre somre. NutriFibre® er modstandsdygtig over for disse tørreperioder takket være sit dybe rodnet. Hvis jorden tillader det, når NutriFibre®s rødder helt ned i over 100 cm dybde. Se tabel 2 (billedet med rødderne).Takket være sit stærke og omfattende rodnet overlever NutriFibre® disse tørre perioder bedre.  

Tabel 2. Forskel i tørstofudbytte i specifikke år med lange tørkeperioder (i ton/ha)

Kilde: Universitetet i Gent (Belgien), 2013 

 

Større høstudbytte

Forsøg, som er foretaget af universitetet i Gent i Belgien, har vist, at NutriFibre® kan give et større udbytte end alm. rajgræs i tørre perioder. I figur 2 ses udbytteresultaterne af et forsøg foretaget over tre forskellige år. I forsøgsperioden blev der registreret flere perioder med tørke. Resultatet var et væsentligt højere udbytte af NutriFibre® end af tetraploid alm. rajgræs. En af konklusionerne fra forsøget var således, at strandsvingel har en højere tørketolerance end alm. rajgræs.

 

Figur 2. Forskel i rodlængde hos NutriFibre og alm. rajgræs

 

Tåler våde perioder

I ekstremt våde perioder har NutriFibre®s lange rødder en drænende virkning. På marker med NutriFibre® sikres der således en fremragende afvanding, så græsset forbliver i bedre stand. Det betyder, at NutriFibre® overlever våde perioder bedre end alm. rajgræs, og at skaderne på græstæppet er begrænsede.

 

li_nutrifibre_desktop_dk!

NutriFibre-dyrknings­vejledning

Denne NutriFibre®-dyrknings­vejledning rummer de nødvendige oplysninger til at opnå maksimalt udbytte af dit NutriFibre®-græs.

li_nutrifibre_dk!

NutriFibre – Root to success

Med NutriFibre®-teknologien får mælkeproducenterne løsningen til deres bedrift under forskellige forhold.

tilbage