NutriFibre - Klimaresistent

NutriFibre kan tåle længerevarende tørke. Når nedbørsmængderne er små, henter NutriFibre vand i de dybere jordlag. Græsset bliver ved med at gro og giver et markant større udbytte i tørre perioder. En ekstra fordel er, at tørken ikke medfører skade, så ukrudtet får plads til at etablere sig. 

 

 

Stærke og dybe rodnet

Med mere ustabile vejrforhold i vente vil der i de kommende år være øget risiko for tørre somre. NutriFibre er modstandsdygtig over for disse tørreperioder takket være sit dybe rodnet. Hvis jorden tillader det, når NutriFibres rødder helt ned i over 100 cm dybde. Se tabel 2 (billedet med rødderne).Takket være sit stærke og omfattende rodnet overlever NutriFibre disse tørre perioder bedre.  

Tabel 2. Forskel i tørstofudbytte i specifikke år med lange tørkeperioder (i ton/ha)

Kilde: Universitetet i Gent (Belgien), 2013 

 

Større høstudbytte

Forsøg, som er foretaget af universitetet i Gent i Belgien, har vist, at NutriFibre kan give et større udbytte end alm. rajgræs i tørre perioder. I figur 2 ses udbytteresultaterne af et forsøg foretaget over tre forskellige år. I forsøgsperioden blev der registreret flere perioder med tørke. Resultatet var et væsentligt højere udbytte af NutriFibre end af tetraploid alm. rajgræs. En af konklusionerne fra forsøget var således, at strandsvingel har en højere tørketolerance end alm. rajgræs.

 

Figur 2. Forskel i rodlængde hos NutriFibre og alm. rajgræs

 

Tåler våde perioder

I ekstremt våde perioder har NutriFibres lange rødder en drænende virkning. På marker med NutriFibre sikres der således en fremragende afvanding, så græsset forbliver i bedre stand. Det betyder, at NutriFibre overlever våde perioder bedre end alm. rajgræs, og at skaderne på græstæppet er begrænsede.

 

NutriFibre-dyrknings­vejledning

Denne NutriFibre-dyrknings­vejledning rummer de nødvendige oplysninger til at opnå maksimalt udbytte af dit NutriFibre-græs.

Link-item_GS_structuur_dk-edit_02!

NutriFibre – Root to success

Med NutriFibre-teknologien får mælkeproducenterne løsningen til deres bedrift under forskellige forhold.

tilbage