Dyrkningsvejledning

En græsmark, der er rig på urter, kræver en anden tilgang i forhold til anlægning og vedligeholdelse end enren græsmark. Den nødvendige forvaltning varierer desuden afhængigt af jordtypen. Med nedenstående tips er du sikret en vellykket dyrkning af græs med foderurter. Med dit valg af gødskning kan du styre forholdet i den botaniske sammensætning.

Forberedelse

 

Forberedelse

Rent areal

Vælg et areal med et lavt ukrudtspres, eller benyt et falsk såbed.

pH Få pH’en på plads (sand > 5,5; ler > 6,0).
Gødskning

Arealet skal ikke gødes inden udsåningen. Dermed undgår du, at urterne bliver udkonkurreret af græsset under etableringen og den første vækst.

Såbed Forbered et plant og fast såbed.

Udsåning

 

Udsåning

Såperiode April eller fra midt august til midt september.
Udsædsmængde NutriHerb strandsvingel: 60 kg pr. ha.
NutriHerb alm. rajgræs: 45 kg pr. ha.
NutriHerb eftersåning: 15 kg pr. ha.
Tilsætning af ekstra kløver Ønsker du at gøde mindst muligt, eller har du mager sandjord, ekstra kløver kan du vælge at tilsætte ekstra kløver til NutriHerb. Det bedste resultat opnås med 3 kg Quartet hvidkløver
Blanding

Bland frøene regelmæssigt under udsåningen for at forebygge afblanding (min. 1 gang pr. hektar).

Udsåningsdybde

0,5 – 1 cm. Tryk frøene godt ned i jorden med en Cambridge-tromle.

Rækkeafstand

Maks. 8 cm.

Eftersåning

Omlægning er at foretrække frem for eftersåning. NutriHerb eftersåning er sammensat specielt til såning på en eksisterende græsmark.

 

Gødskning

 

Gødskning

Gødskning Du kan påvirke forholdet mellem urter og græs med din gødskning.
• 30 m3 kvæggylle pr. ha om foråret.
• 15 m3 kvæggylle pr. ha efter 2. slæt.
• Kunstgødskning med kvælstof afhængigt af urtearealets brugsintensitet.
• Fosfat- og kaligødskning afhængigt af jordbundsforhold og udvaskning.

Vedligeholdelse

 

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse Lad ikke planterne blive for gamle af hensyn til tilgroning, smagbarhed og foderværdi.
• Veksling mellem slæt og afgræsning giver det bedste resultat.
• Ukrudtsbekæmpelse er ikke muligt.

 

Høst

 

Høst

Afgræsning Regelmæssig rotationsgræsning stimulerer kløverarternes genvækst.
• Lad ikke planterne sætte for lange stængler.
Tørstofandel Maks. 45% tørstof som følge af smuldretab; bør ikke rystes.
Klippehøjde Min. 6 cm.
Ensilering Tilsæt Bonsilage for at opnå en bedre konservering samt forebygge varmedannelse og mug.
tilbage