NutriHerb sammensætning

Rødkløver

 

 

 • Er den kløverart, der binder mest kvælstof.
 • Pæleroden forbedrer jordens struktur og gør planten tørketolerant.
 • Øger tørstofudbyttet.

 

 

Esparsette

 

 

 • Reduceret methanudledning.
 • Nedsætter forekomsten af parasitter.
 • Letfordøjelig bælgplante.

 

 

Kællingetand

 

 

 • Klarer sig godt under meget ugunstige forhold.
 • Den mest velsmagende foderurt.
 • God tørketolerance.

 

 

 

 

Kommen

 

 

 • Rig på umættede fedtsyrer.
 • Indeholder æteriske olier.
 • Yndet af insekter og hjælper dem til at overvintre.

 

Hvidkløver

 

 

 • Særdeles velegnet til græsning.
 • Kan udfylde eventuelle bare pletter.
 • En kløverart med en høj persistens.

 

 

Cikorie

 

 

 • Naturligt middel mod orm i mave og tarm.
 • Gennem forædling er der opnået et bedre forhold mellem blade og stængler.

      Det har øget foderværdien og betydet, at planten kan klippes hyppigere.

 • Værdifuld i et marksystem, fordi den forbliver produktiv om sommeren.

 

Lancetvejbred

 

 

 • Bedre kvælstofudnyttelse i jorden på grund af naturlige nitrifikationshæmmere.
 • Gennem forædling er der opnået en større foderværdi og en god tilpasningsevne i forhold til både slæt og afgræsning
 • Den oprette bladstilling gør sorten unik og giver andre urter og græsarter tilstrækkeligt med plads.

 

Lucerne

 

 

 • En af de mest værdsatte bælgplanter.
 • Proteinrig strukturkilde med et gunstigt aminosyremønster.
 • Sund og velsmagende afgrøde.

 

 

tilbage