"Vi vil have sorter, der giver et forudsigeligt resultat under alle forhold."
Piet Arts

Bæredygtig græsdyrkning gennem forskning

Bæredygtighed er et tema, som får stadig større betydning. Selv til marker med græs bliver der stillet krav. Gennem intensiv forskning er Barenbrug med til at sikre en bæredygtig fremtid for mælkeproducenterne.

 

Interview med Piet Arts

Lever op til fremtidens krav

Effektiv udnyttelse af mineraler, reduceret behov for gødning og kunstgødning, færre emissioner, maksimal binding af CO2 og modstandsdygtighed over for både kolde og tørre forhold… Når det gælder græsset på vores marker, stiller vi temmelig mange miljøkrav. Og samtidig skal markerne også give masser af græs i høj kvalitet til vores kvæg. Det er absolut ikke nogen nem opgave. For at kunne forblive bæredygtig er det nødvendigt, at vi forsker i græs og græsblandinger. Derfor råder vi over omfattende forskningsfaciliteter, hvor vi kan udvikle græssorter, der lever op til fremtidens krav.

Genetiske forskelle

De omfattende miljøkrav er også tydelige i EU’s og de nationale myndigheders visioner, som i stigende grad tager udgangspunkt i et landbrug, der går i kredsløb. Jo færre mineraler en græsplante har brug for, og jo bedre planten er til at udnytte mineralerne, jo bedre er kredsløbet sluttet. Men er det overhovedet muligt at optimere mere på græssorterne? ”Helt sikkert,” siger Piet Arts, der er Global Research Director hos Barenbrug. ”Der er store genetiske forskelle på sorterne inden for samme art, og selv inden for sorterne kan der være store forskelle på de individuelle planter. Det betyder, at der stadig er masser af plads til forbedring.”

 

Barenbrugs forskning foregår på forskellige niveauer – både på laboratoriet og ude i marken. På laboratoriet kan vi f.eks. undersøge græsplanternes fordøjelighed. Jo bedre græsset fordøjes, jo mindre metan producerer kvæget. En del af tørkeforsøgene fi nder også sted på vores laboratorium. En anden vigtig ting, vi undersøger, er græssorternes næringsbehov, herunder deres behov for kvælstof. Gennem kontrolleret tilsætning af vand med næringsstoffer (hydroponi) kan vi dosere hvert næringsstof helt præcist og måle græssorternes produktion.

Hver dag er vi et team på 15 medarbejdere, der arbejder ihærdigt på at udvikle de bedste græssorter, så mælkeproducenterne kan gå en bæredygtig fremtid i møde.

Piet Arts
Global Research Director Barenbrug

Forudsigelige resultater

Forskningen i marken foregår i forskellige klimazoner, i forskellige jordtyper og med forskellige udsåningstidspunkter. ”Græssorter, der ikke producerer stabilt, bliver udelukket. Vi vil have sorter, der giver et forudsigeligt resultat under alle forhold,” fortæller Piet Arts. På marken foregår tørkeprøverne desuden ved hjælp af såkaldte rain out shelters. Med disse mobile tunneller overdækkes forsøgsmarkerne, når der kommer regn. Desuden bliver græssorterne testet grundigt for produktionskarakteristika som tidlig udvikling, udbytte, græsbundstæthed, vinterhårdførhed m.m. Piet Arts: ”Hver dag er vi et team på 15 medarbejdere, der arbejder ihærdigt på at udvikle de bedste græssorter, så mælkeproducenterne kan gå en bæredygtig fremtid i møde.”

tilbage