Blødbladet strandsvingel med mere struktur (NDF)

Betydningen af godt græs i foderproduktionen bliver større og større. Med blødbladet strandsvingel med NutriFibre-teknologi kan mælkeproducenterne opnå mere mælk. Opbygningen af cellevæggene i blødbladet strandsvingel er anderledes end i andre græssorter, og derfor kan køerne optage mere og give en højere mælkeproduktion. Blødbladet strandsvingel indeholder op til 50 g mindre sukker og op til 50 g mere hemicellulose pr. kg tørstof, hvilket giver cellevægge med en større fordøjelighed. Det giver mange fordele i køernes daglige ration.

 

Blødbladet strandsvingel indeholder 5 % mindre stivelse og sukkerarter, men har en større cellevægfordøjelighed (NDF). Herved nærmer ensilagen sig meget hurtigere et cellevægindhold på 480 og er dermed tæt på at være den ultimative ensilage. På grund af det lavere indhold af stivelse og sukkerarter løber mælkeproducenterne en mindre risiko for, at rationerne bliver "for hurtige". En ko kan i de første fire måneder af laktationen maksimalt fordøje 6,8 kg stivelse og sukker. Med blødbladet strandsvingel kommer malkekvægsrationerne ikke så hurtigt i farezonen. En eventuel mangel på stivelse og sukker kan i givet fald suppleres individuelt med kraftfoder eller separate råvarer.

 

Bedre cellevægge

Fordelen ved blødbladet strandsvingel er ikke kun cellevæggenes højere fordøjelighed (NDF). Cellevæggenes kvalitet er også optimal for køer, der skal producere mælk. Et foders NDF-indhold består af hemicellulose, lignin og cellulose. Lignin nedbrydes ikke, cellulose nedbrydes inden for 48 timer, og hemicellulose nedbrydes inden for 8 timer. Netop denne sidste fraktion er rigt repræsenteret i blødbladet strandsvingel. Køerne kan derfor hurtigt omsætte ensilagen til masser af ekstra mælk.

 

Udbytte

Udbyttet fra blødbladet strandsvingel er blevet sammenlignet med 46 andre almindelige græsfrøblandinger. Sammenligningen viser, at blandingen GreenSpirit•Struktur med NutriFibre giver et relativt tørstofudbytte på 124 det første år efter udsåningen. Gennemsnittet hos samtlige 46 blandinger er 100. Året efter er tallet steget til 138. I de første to år ender GreenSpirit•Struktur på et gennemsnit på 131, svarende til 31 % mere tørstof. I udsåningsåret ligger blandingens udbytte lidt lavere end hos de øvrige blandinger på grund af udviklingen af rodsystemet.

 

Protein

Også proteinudbyttet hos GreenSpirit•Struktur med NutriFibre ligger højere end gennemsnittet. Den relative score med GreenSpirit•Struktur i forhold til de øvrige blandinger ligger på 126, svarende til 26 % mere protein pr. hektar. Da blødbladet strandsvingel har dybe rødder, er sorten mindre følsom over for tørre perioder og udnytter mineralerne effektivt. Mineralerne, der går tabt til grundvandet, er lig nul. Enhver mælkeproducent, som ønsker et stort udbytte med græs, der bidrager til en sund fordøjelse, træffer således det rigtige valg med GreenSpirit•Struktur med NutriFibre.

 

Hvad er NutriFibre?
Blødbladet vs. hårdbladet strandsvingel 

Traditionel strandsvingel har et meget højt udbytte (især et år efter såningen) og bevarer det enorme udbytte i mange år. Ulempen ved traditionel strandsvingel er de hårde blade, som hverken fremmer smagen eller optagelsen. Barenbrug er den eneste forædlingsvirksomhed, for hvem det er lykkedes at forædle traditionel strandsvingel til en blødbladet sort. Den nye generation af strandsvingel har bevaret det enorme udbytte, er velsmagende og har et højt proteinindhold og en høj foderværdi. Blandinger med blødbladet strandsvingel kan kendes på betegnelsen NutriFibre.
Læs mere om GreenSpirit•Struktur