Din første slæt to uger tidligere

Vil du have maksimalt græsudbytte fra egen jord? Så er Pasture 365 noget for dig. Denne innovative græsmarksblanding er sammensat på en sådan måde, at du kan tage dine første slæt to uger tidligere end normalt. Den stabile græsvækst med Pasture 365 varer langt ind i efteråret.

Den tidlige forårsstart og det høje udbytte

På grund af den tidlige forårsstart og det høje udbytte kan man få tre fuldgyldige slæt i ensilagen, inden den tørre sommersæson starter. Pasture 365® giver dig derfor stor sikkerhed for tilstrækkeligt grovfoder, hvilket yderligere understøttes af græssets fortsatte vækst til sent på efteråret. Ifølge produktchef Tom Niehof opfylder denne blanding behovene hos mælkeproducenter, der ønsker at holde deres proteinindkøb så lavt som muligt.

Tørkeresistent

Den innovative Pasture 365®-blanding tackler virkningerne af en tør sommer bedre end en standard græsningsblanding. Når væksten på dine standard græsmarker stopper om sommeren, fortsætter Pasture 365®. Du kan endda høste i sommermånederne. Dens stabile sommervækst er resultatet af den tætte, faste græstørv. Det minimerer tørkens indflydelse på jorden. Niehof: "Med blanding kommer du ikke til at skulle håndtere grovfodermangel på grund af tørke".

Maksimal proteinudnyttelse

En anden fordel ved ekstra forårsgræs er den fremragende proteinudnyttelse. Den er højest med frisk græs. Det er derfor en fordel at tilbyde dit malkekvæg frisk græs så længe som muligt. Det bliver muligt med en tidlig start på foråret.

Højt indtag med friske afgrøder

Frisk grovfoder er en forudsætning for et godt optag for dine landbrugshusdyr. På grund af græssernes relativt stejle bladstilling i Pasture 365® er afgrøden ret tør. Det forhindrer skimmelsvamp i bunden af din græsvækst, så afgrøden forbliver velsmagende for dit malkekvæg. Dette sikrer et godt optag og forhindrer tab af grovfoder.

Fremragende bæreevne

Det er kun muligt at slå græsset tidligt om foråret, hvis dit græsareal har tilstrækkelig bæreevne. Med Pasture 365® ved du, at det ikke er noget, du behøver at bekymre dig. Den stabile græsvækst sikrer fremragende bæreevne. Derudover forhindrer den standhaftige græsvækst skaldede pletter og vækst af ukrudt.

Stor høstsikkerhed

Den tidlige forårsstart og det høje udbytte betyder, at du kan få tre fuldgyldige græsslæt (græsning og slåning) i ensilagen, inden den tørre sommersæson begynder. Pasture 365® giver dig derfor stor sikkerhed for tilstrækkeligt grovfoder, hvilket yderligere understøttes af græssets fortsatte vækst til sent på efteråret. Niehof: "Med Blandingen kommer du ikke til at skulle håndtere grovfodermangel på grund af tørke".

Pasture 365: med krydset rajgræs

Pasture 365® er tilsat en lille mængde krydset rajgræs. Dette er en ny unik sort, der består af 7/8 flerårigt rajgræs. Som følge heraf har den hovedsageligt erhvervet egenskaberne fra flerårig engelsk rajgræs, såsom en lang vedholdenhed. Krydset rajgræs er en krydsning mellem engelsk og italiensk rajgræs. Den kombinerer det bedste fra begge og er meget produktiv. Krydset rajgræs giver 20 procent ekstra tørstof i første og anden slæt (forår) og 10 procent ekstra på årsbasis.

Køb mindre grovfoder og Råvarer

Når du kan fodre mere med frisk græs i løbet af året, køber du mindre grovfoder og (kraftfoder)råvarer. Fodring med frisk græs er supereffektivt og sparer på foderomkostninger.

Dit malkekvæg i fremragende form

Til forvaltningen af græsgange er den robuste GreenSpirit•Struktur græsblanding er et glimrende match til Pasture 365®. Begge blandinger kan høstes tidligt om foråret, og tilsammen passer de perfekt i en grovfoder ration. På den måde kan du kombinere blandingernes gode egenskaber til den bedste grovfoderkvalitet . Pasture 365® skiller sig ud på foderværdi pga. den høje andel af flerårigt rajgræs. GreenSpirit•Struktur fremmer dit malkekvægs drøvtygningsaktivitet, hvilket holder dit malkekvæg i fremragende form.

Gennemtestet

For at teste innovationerne i praksis målte vi forskellene i udbytte mellem Pasture 365® og en standard græsningsblanding med 50 % Middeltidligt og 50 % sildigt diploid, flerårigt rajgræs på flere forsøgsmarker. Resultaterne viser, at udbyttet af Pasture 365® fra første slæt i gennemsnit er mere end 1.300 kg tørstof højere end standard græsblandingens. Det betyder, at du kan klippe cirka 14 dage tidligere eller begynde at græsse tidligere for samme udbytte.

tilbage