Enhver landmand er en NutriFibre-landmand

GreenSpirit•Struktur med NutriFibre er en alsidig græstype, der passer til de fleste typer mælkeproducenter, uanset om man bruger store eller små mængder græs i foderrationen, eller udelukkende bruger græs til fodring.

50% græs og 50% majs

Mælkebedrifter med en foderration på 50% græs og 50% majs kan med fordel opdyrke marker med GreenSpirit•Struktur. En foderration med denne mængde majs indeholder ofte for lidt struktur, og derfor er det nødvendigt at tilkøbe ekstra protein i form af kraftfoder eller specifikke proteinråstoffer. Problemet med for lidt struktur i rationen løser man på sådanne “majsbedrifter” ofte ved at slå græsset senere, når det er i begyndende skridning. Alm. rajgræs i skridning giver imidlertid et mindre energiudbytte end alm. rajgræs før skridning. På disse bedrifter kunne man med fordel istedet tilså nogle marker med GreenSpirit•Struktur. Blødbladet strandsvingel giver ekstra struktur i foderrationen. GreenSpirit•Struktur kan slås seks gange om året og giver således 30% mere tørstof end alm. rajgræs. Den samlede mængde protein i ensilagen er derfor 12-15% højere. Landmanden kan altså på denne måde slå to fl uer med et smæk.

Intensiv mælkeproduktion

Bedrifter med intensiv mælkeproduktion har mange køer pr. hektar. De udnytter deres jord intensivt, men er også nødt til at tilkøbe grovfoder. Til disse bedrifter er en blanding af GreenSpirit•Struktur og Duet kløverblanding særdeles velegnet. Det høje tørstofudbytte på +30% i forhold til alm. rajgræs betyder, at det ikke er nødvendigt at tilkøbe nær så meget foder. Med denne blanding produceres der desuden 12-15% mere råprotein. GreenSpirit•Struktur bidrager således til bedriftens egenproduktion af protein. En blanding af GreenSpirit•Struktur og Duet kløverblanding kræver ingen brug af kunstgødning. Gødskning med gylle i foråret og halv gødskning efter andet slæt er nok til, at der kan opnås en høj produktion året rundt. GreenSpirit•Struktur med kløver bidrager således også til effektiv næringsstofudnyttelse på bedriften.

Spredte jordtilliggender

Bedrifter med spredte jordtilliggender benytter deres marker tæt på gården til græsning og de mere afsides liggende marker til dyrkning af andet grovfoder (slætgræs og majs). Hvis disse marker i stedet tilsås med GreenSpirit•Struktur, vil de give 30% mere tørstof om året end alm. rajgræs. Mælkeproducenter vil således kunne dyrke græs særdeles effektivt på disse arealer. Hvis der benyttes en blanding af GreenSpirit•Struktur og Duet kløverblanding, er det ikke nødvendigt at udbringe kunstgødning. Det gør det muligt at forvalte de afsides liggende marker endnu mere effektivt. Et sædskifte med GreenSpirit•Struktur og majs på markerne vil øge jordens frugtbarhed. GreenSpirit•Struktur har rødder helt ned i 1 meters dybde og efterlader store mængder organisk stof i jorden. Et sædskifte med GreenSpirit•Struktur i fi re år og majs i to år giver en sund jordbund og et optimalt tørstofudbytte på sigt.

Fuld græsration

Når en mælkeproducent udelukkende fodrer med græs, er det nødvendigt at tilføre ekstra struktur for at opnå en afbalanceret ration. Her er GreenSpirit•Struktur særdeles velegnet, fordi den giver en nødvendige “indsprøjtning”. GreenSpirit•Struktur kan ensileres, men egner sig også udmærket til hø. Blødbladet strandsvingel har en meget kort tørretid og dermed en høj høstsikkerhed. Hvis 1 kg halm i en græsration erstattes med 1 kg NutriFibre-hø (GreenSpirit•Struktur), giver køerne 1,5 liter mælk mere om dagen. Køerne opretholder en god gødningskonsistens og en sundhedstilstand, der giver masser af mælk.

NutriFibre gror videre, selv under ekstrem tørke

NutriFibre er en teknologi baseret på blødbladet strandsvingel, som fås i blandingen GreenSpirit•Struktur. Rødderne kan nå helt ned i 105 centimeters dybde. GreenSpirit•Struktur kan derfor hente vand i de dybere jordlag, når det øverste lag er udtørret. Det betyder, at græsset bliver ved med at trives og vokse selv i længere tørkeperioder. Om sommeren giver GreenSpirit•Struktur et ekstra slæt græs i forhold til blandinger med alm. rajgræs. Desuden får ukrudtet vanskelige betingelser, fordi der ikke opstår bare pletter på marken i tørre perioder.

li_nutrifibre_dk!

NutriFibre – Root to success

Med NutriFibre-teknologien får mælkeproducenterne løsningen til deres bedrift under forskellige forhold.

tilbage