Fokus på første slæt græsensilage - vælg den rigtige strategi

Første slæt græsensilage er for rigtig mange kvægbrugere vigtig for årets grovfoderproduktion. Væksten i græsset har været påvirket af det kolde aprilvejr, men med varmens komme i starten af maj, er der udsigt til en god tilvækst i den kommende periode. Med disse fem gode råd til at opnå optimal kvalitet i din græsensilage, håber vi du er klar til den nye høstsæsonen,  som er lige om hjørnet. 

Fem gode råd til at opnå optimal kvalitet i din græsensilage

1. Fastlæg din slætstrategi for sæsonen

Det er nu du skal fastlægge din strategi for sæsonen - før du begynder at slå græsset. Skal din strategi indeholde fire eller fem slæt. Danske forsøg udført af SEGES i 2014-15 viser, at valget mellem fire eller fem slæt ikke påvirker det totale fe.-udbytte pr ha., men har en betydning for, hvilken kvalitet du høster. En strategi med fem slæt forbedrer energi- og proteinindholdet pr. fe., og det totale proteinudbytte pr ha stiger også.

 

2. Vælg det optimale tidspunkt

Det gælder om at vælge det optimale tidspunkt for skårlægning af græsset. Det rigtige tidspunkt med højeste energi- og proteinindhold er når der kan høstes ca. 3000 fe. For alm. rajgræs-blandinger som GreenSpirit•Effekt, Linogræs 22 og 35 Dunluce, er det når græsset er ca. 30 cm højt. I GreenSpirit•Struktur med blødbladede strandsvingel er udbyttepotentialet højere og græshøjden optimal mellem 35-40 cm. Bliver græsset længere og grovere kan der høstes flere fe. pr. ha.,  men kvaliteten vil falde.

 

3. Høst før græssets skridning

En anden indikator for optimal tidspunkt for 1. slæt er græssets skridning. Ved begyndende skridning, vil afgrødens kvalitet gradvist forringes. Græsblandinger med sildige sorter skrider senere.  Det giver en længere vækstperiode inden kvalitetstabet sætter ind.

Efter første slæt er græssets skridning dog ikke længere en god indikator for GreenSpirit•Struktur, da skridning ved strandsvingler ikke er synlig i de efterfølgende slæt.

 

4. Klip ikke græsset for kort

For at få en hurtig genvækst i det efterfølgende slæt er det vigtigt, at stubhøjden sættes korrekt.

For alm. rajgræsblandinger er anbefalingen min. 6 cm og for GreenSpirit•Struktur 7-8 cm. Så sørg for at få aftalerne på plads med maskinstationen eller føreren af skårlæggeren, og tjek selv i marken når arbejdet påbegyndes. En hurtig tildeling af gødning eller udkørsel af gylle lige efter høst af græsset er ligeledes vigtig for optimal genvækst. 

 

5. Vær opmærksom på tørstofindholdet

Ensilage i den bedste kvalitet opnås med et tørstofindhold mellem 30-40%. Vær opmærksom på at bladrige blandinger som GreenSpirit•Struktur fortørrer hurtigere end f.eks bla 42 og bla 45 med en større stængel andel. Ved at ramme et rigtigt tørstofindhold er det nemmere at få kørt græsensilagen sammen i stakken, og ensileringsprocessen til at forløbe optimal efter en korrekt afdækning, og derved opnå den ønskede kvalitet af den høstede græsensilage.

tilbage