Fokus på høstsikkerhed ved valg af græsblanding

Ekstremt tørt, ekstremt vådt, ekstremt koldt eller ekstremt varmt – det danske klima er i forandring. For at være sikre på at få et godt udbytte på trods af forholdene går flere og flere mælkeproducenter bevidst efter høstsikre græsblandinger og græssorter.

Græsblandinger og græssorter, som er modstandsdygtige over for ekstreme forhold

I 2017 og 2018 oplevede vi, hvor stor en betydning et vådt forår eller en knastør sommer kan have for grovfoderproduktionen. Men det er faktisk muligt at udelukke klimafaktoren et langt stykke hen ad vejen. Hvordan det? Ganske enkelt ved at benytte græsblandinger og græssorter, som er modstandsdygtige over for ekstreme forhold.


Et godt eksempel på sådan en blanding er GreenSpirit●Struktur. Den indeholder blødbladet strandsvingel (NutriFibre), som har rødder helt ned i 1 meters dybde. Derfor bliver GreenSpirit●Struktur ved med at vokse og være grøn selv under tørre forhold. Havde du denne blanding stående på en af dine marker i sommeren 2018, var du helt sikkert en glad landmand – fordi du kunne fortsætte din grovfoderproduktionen uhindret trods tørken.

 

Læs mere om det NutriFibre

Venstre: alm. rajgræs. Højre: GreenSpirit●Struktur

De bedste sorter

I alle GreenSpirit-blandinger anvender Barenbrug græssorter, som er særdeles persistente og har en høj rustresistens. Et vådt forår eller efterår har således kun begrænset indflydelse på græssets optag og kvalitet. Det er en garanti for succes!

Mange græsningstimer

GreenSpirit●Kombi giver desuden en høj høstsikkerhed, fordi den kan tåle intensiv betrædning. Denne blanding garanterer et stort antal græsningstimer gennem hele vækstsæsonen, især på marker omkring stalden og til græsning i store besætninger.

Unge græsmarker

Ud over valg af høstsikre blandinger og sorter spiller græsmarkens alder også en rolle. En høstsikker græsmark er en ung græsmark. Ældre marker har det vanskeligere under ekstreme forhold. En ung græsmark indeholder en maksimal andel af gode græssorter og giver dermed det højeste græsudbytte i den højeste kvalitet. Ud over nysåning er eftersåning af din græsmark en god måde at garantere høstsikkerheden på.

"Intet græs kan måle sig med GreenSpirit●Struktur"

I Vinderup har Jørgen René Hummelmose 630 stykker malkekvæg. På 180 af de 500 hektar, han har i brug, dyrker han græs. Eller med andre ord: GreenSpirit●Struktur. "Jeg dyrker ingen andre græsblandinger," siger Jørgen René Hummelmose, "for der er intet græs, der kan måle sig med GreenSpirit●Struktur."

tilbage