Helhedsstrategi effektiv mod larver

Larver kan forårsage alvorlige skader på tørre sandjorder. Begræns skaderne mest muligt ved at vande, komprimere jorden og vælge en blødbladet strandsvingel.

 

Kilde: Veeteelt GRAS

Teknisk forskning i forebyggelse af larver

Tørke, let sandet jord og larver – en katastrofal kombination for en græsmark eller plæne.  De seneste to somre har Klaas van Rozen, teknisk forsker i skadegørende insekter hos Wageningen University & Research, da også fået flere meldinger om larveskader, som er blevet endnu tydeligere på grund af tørken. "Skadernes omfang varierer fra år til år, fra region til region og endda også fra areal til areal," fortæller Klaas van Rozen. Han er projektleder på et larvestudie, som blev indledt i 2017. "Der findes ingen tilladte kemiske pesticider mod larver, selv om skaderne kan resultere i en halvering af udbyttet." Praksis eller forskning skal derfor afklare, hvilke andre metoder der effektivt kan begrænse skaderne. "Der er tale om larver af tobistfamilien (Scarabaeidae)," fortæller Klaas van Rozen for at give lidt baggrundsviden. "Der findes adskillige arter af disse biller i Holland, hvoraf de 10 er skadegørende. Oldenborrer (Melolontha melolontha) og gåsebiller (Phyllopertha horticola) er dem, der forårsager langt de største skader. Disse biller lægger deres æg i græsset i maj og juni måned. Når larverne klækkes, æder de af græsrødderne lige under overfladen. De skader, som dette forårsager, kan for alvor ses fra august og fremefter."

Larver kan forårsage betydelige skader på græstæppet.

Strandsvinglens kompakte rodnet medvirker til at begrænse larveskaderne i større omfang end i rajgræs.

VeeteeltGRAS

Forskelle mellem græssorterne

Græsplanter med rodskader er ekstra følsomme i tørre perioder, og derfor er vanding om sommeren en af de muligheder, man har for at begrænse skaden. Det lader også til at have en gunstig effekt at tromle eller komprimere jorden. "Hvis man gør det på det rigtige tidspunkt, sikrer man, at de tilbageværende planterødder får fornyet kontakt med jorden, og samtidig dræber man larverne," er Klaas van Rozens erfaring. "For oldenborrelarvernes vedkommende oplevede vi, at mere end 50% døde som følge af komprimering." Endnu mere effektivt er det at fræse jorden. "Det vil tilintetgøre mere end 80% af larverne. Det vil sige, at man skal forny græstæppet, men starter på en frisk med renere jord."

 

  Oldenborrelarve Græsdække i %
Alm. rajgræs 12,2 65
Blødbladet strandsvingel 1,9 88

Antal larver og græsdække pr. m2 (kilde: Wageningen University & Research)

 

Forskningsprogrammet omfatter forsøgsmarker med forskellige græsarter og -sorter. Påfaldende er det, at blødbladet strandsvingel er mindre modtagelig over for larveskader end rajgræs og rajsvingel. "Tørke spiller også en rolle, men på forsøgsmarken med primært oldenborrelarver blev der fundet væsentligt færre larver på arealer med blødbladet strandsvingel end på arealer med alm. rajgræs," siger Klaas van Rozen. "Karakteristisk for strandsvingel er et kompakt rodnet," tilføjer Suzan Nicolasen, Development & Innovations Manager hos Barenbrug. Barenbrug deltager i Wageningen University & Researchs forskningsprogram og har også etableret egne forsøgsmarker. "Det lader til, at oldenborrer og gåsebiller er mindre tilbøjelige til at lægge deres æg i blødbladet strandsvingel," fortsætter Suzan Nicolasen. "Vi ser også forskelle sorterne imellem. Derfor har vi fortsat koncentreret os om de blødbladede egenskaber, plantesundhed og den tidlige udvikling gennem en forædlingsindsats med strandsvingel. Blandingen GreenSpirit•Struktur NutriFibre er udviklet ved hjælp af denne nyeste genetik." Klaas van Rozen anbefaler, at man følger en "målrettet helhedsstrategi" til bekæmpelse af larver. "Der vil altid være larver i sandede græsmarker, men man kan begrænse skaderne ved at sætte ind med forskellige tiltag på de rigtige tidspunkter."

 

tilbage