'Intet græs kan måle sig med GreenSpirit●Struktur'
Jørgen René Hummelmose

"Intet græs kan måle sig med GreenSpirit●Struktur"

I Vinderup har Jørgen René Hummelmose 630 stykker malkekvæg. På 180 af de 500 hektar, han har i brug, dyrker han græs. Eller med andre ord: GreenSpirit●Struktur. "Jeg dyrker ingen andre græsblandinger," siger Jørgen René Hummelmose, "for der er intet græs, der kan måle sig med GreenSpirit●Struktur."

Jørgen René Hummelmose begejstret over græsblanding

Jordarealerne, som mælkeproducenten fra Vinderup dyrker sine afgrøder på, er af vekslende kvalitet med både let sandjord og tung lerjord. På arealerne med let jord dyrker Jørgen René majs, som han kan vande, uden at jorden er for våd i oktober, så han kan opnå en problemfri majshøst. I den tungere lerjord dyrker han græs, og på de resterende arealer dyrker han rug.

Høj høstsikkerhed

Jørgen René har helt bevidst valgt at udlægge sine græsarealer med GreenSpirit●Struktur. På grund af bedriftens størrelse vil Jørgen René gerne have sikkerhed i forhold til udbyttet (hvad angår såvel masse som næringsværdi) og fleksibilitet omkring høsten. Og det får han med GreenSpirit●Struktur.


GreenSpirit●Struktur indeholder blødbladet strandsvingel (NutriFibre), som giver et 30 % større udbytte end alm. rajgræs og har rødder helt ned i 1 meters dybde. Derfor bliver græsset ved med at vokse selv i tørre somre som den, vi havde i 2018. Det høje udbytte betyder, at Jørgen René kan dyrke 30 hektar mindre græs i 2019. Med 150 hektar har han stadig græs nok til grovfoderrationen, som består af to tredjedele majs og en tredjedel græs.

 

Læs mere om det NutriFibre

Forskel i rodlængde hos NutriFibre og alm. rajgræs

Intet problem at udsætte høsten

En anden stor fordel ved GreenSpirit●Struktur er det brede høstvindue. Når vejret er regnfuldt, kan høsten udsættes en uge, uden at det går ud over græssets kvalitet. Det er vanskeligere med alm. rajgræs, Jørgen René. Her stiger andelen af stængler og aks betydeligt, hvis høsten udsættes en uge, og det går ud over næringsværdien. GreenSpirit●Struktur bevarer sin næringsværdi.


Desuden behøver GreenSpirit●Struktur kun ligge kort tid på marken, efter at det er slået. Bladenes struktur gør, at græsset fortørrer hurtigt, så det kan opsamles allerede efter to dage. "Med GreenSpirit●Struktur kan høsten planlægges, og jeg får et forudsigeligt højt udbytte. De egenskaber finder man ikke hos noget andet græs." Under høsten findeles græsset i stykker på 1,2 centimeter. Det gør græsset nemmere at presse i fodersiloen og er den rigtige længde, når græsset skal blandes i foderrationen.

De egenskaber finder man ikke hos noget andet græs

Jørgen René Hummelmose

Hvidkløver giver ekstra smag

Jørgen René anvender GreenSpirit●Struktur med hvidkløver. Det er en meget velsmagende blanding, som har et højt proteinindhold og kan nøjes med en lav gødningstilførsel. For at bevare hvidkløveren i afgrøden slår Jørgen René GreenSpirit●Struktur fem gange om året. Hvis det slås færre gange, aftager andelen af kløver. Da GreenSpirit●Struktur bruger størstedelen af sin energi efter såningen på at danne et stort rodnet, er det første slæt lidt mindre, har Jørgen René erfaret. Derefter stiger udbyttet betydeligt. "Jeg kan endda lade det stå i over fem år."


Den blødbladede strandsvingel i GreenSpirit●Struktur sørger for de nødvendige cellevægge (NDF) i rationen. Det er derfor ikke nødvendigt at give tilskud af ekstra halm eller andre strukturkilder, og samtidig er både fordøjelsen og klovsundheden optimale.

Hummelmose kan varmt anbefale GreenSpirit●Struktur

Jørgen René Hummelmose kan varmt anbefale GreenSpirit●Struktur til andre mælkeproducenter. "Det er er endnu ikke så udbredt her på egnen. Men det rummer store muligheder for mange kvægavlere."

li_nutrifibre_dk!

NutriFibre – Root to success

Med NutriFibre-teknologien får mælkeproducenterne løsningen til deres bedrift under forskellige forhold.

tilbage