Kodeordet er kvalitet

Der er stadig flere danske avlere af græsfrø til Barenbrug, og alt dansk frø kommer gennem en omhyggelig proces på anlægget i Tinglev før dansk certificering. Dermed er brugerne - eksempelvis danske mælkeproducenter - sikret en høj kvalitet i højtydende sorter.

 

Tekst: Niels Damsgaard Hansen

Frø til mange formål

Danmark er et af verdens betydende lande inden for avl af græsfrø. Det har hollandske Barenbrug også øje for, og en pæn andel af deres avl foregår hos os. ”Vi har større avl af græsfrø i Danmark end i Holland,” konstaterer Arne Dilling-Hansen, dansk fabriksdirektør på Barenbrugs moderne anlæg i Tinglev, Sønderjylland. Når man lige ankommer, ser det ikke så stort ud. Men når man kommer inden for og bliver vist rundt, viser det sig at rumme både to renselinjer, laboratorieudstyr, kontor og et lager med plads til næsten 4.000 ton frø.  Besøget afslører også, at der er travlt - meget travlt året rundt.

 

Det hele starter selvfølgelig med fremavl af sorter, som lever op kravene, brugerne har. Det er for eksempel mælkeproducenter, golfbaner, fodboldstadioner, haveejere og mange flere. ”For eksempel solgte vi frø til flere stadioner i forbindelse med VM i fodbold i Rusland,” fortæller Rasmus Peter Andersen, salgschef for Barenbrug i Danmark. Til golfbaner er markedsandelen omkring 60 procent og til kvægbruget omkring 10 procent. ”Når du ser, hvordan vores græsser placerer sig i Landsforsøgene år efter år, så burde flere landmænd interessere sig for vores blandinger,” fremhæver han. Hvad de fleste ikke ved, er at en stor andel af de frø, der er i blandingerne, kommer fra danske fremavlere. Alle deres frø kommer til anlægget i Tinglev, hvor hele processen frem til certificering foregår. ”Vi skal følge nøjagtig samme standard som alle øvrige frøvirksomheder i Danmark og for den sags skyld hele EU,” påpeger Arne Dilling-Hansen.

Arne Dilling-Hansen (tv) og Rasmus Peter Andersen (th) ude ved det store, nyeste anlæg til oprensning af frøene. De holder en tegning af de to anlæg, som begge kører i døgndrift fra søndag aften til fredag middag i månedsvis.

Godt 200 danske avlere

Anlægget i Tinglev blev taget i brug i 2009 og er siden udbygget, så der i dag er to renselinjer og lagerkapacitet til et helt års produktion. Frøene kommer fra godt 200 danske landmænd, som dyrker omkring 6.500 hektar med græsfrø til Barenbrug. ”Deres frø får vi ind i den rækkefølge, vi har brug for dem. Så det avlerne, der høster, tørrer og opbevarer frøene, indtil vi henter dem med vores vognmand med danske chauffører,” siger Arne Dilling-Hansen. Ved modtagelsen bliver der udtaget en prøve af råvaren på cirka seks kg. Den opbevares forsvarligt for eventuelt senere at kunne kontrollere partiets oprindelige kvalitet. Alle frøene fra partiet kommer herefter fra påslaget over i en separat silo - det blandes således ikke med andre partier.

Høj standard på renvarerne

For at nå at rense og certificere alle frøene fra avlerne skal der ske noget. ”Ret hurtigt i takt med, at høsten kommer i hus, går vi op på 3-holds skift. Så kører anlægget i døgndrift fra søndag aften til fredag middag klokken 12. Derefter kan vores syv medarbejdere holde velfortjent weekend,” fortæller Arne Dilling-Hansen. Det stiller store krav til medarbejdernes know-how at rense de mange partier af frø, fordi der kræves meget høj standard af renvarerne. Det er ingen hemmelighed, at der i en del partier er anden art, som ikke må forefindes i renvaren. For eksempel kan der være væselhale i råvaren, som er en græsart, der i stigende omfang er en ukrudt i danske marker.   ”Finder vi den i et parti alm. rajgræs, er det ikke så svært at få den renset væk. Det er meget sværere i rødsvingel, hvor forskellen på frøstørrelsen af de to arter er meget lille,” forklarer han. Men også den frarensning kan lade sig gøre ved at bruge den rigtige teknik. Det er især valget af solde, som er afgørende.

Med dette udstyr er medarbejderne på anlægget i stand til at se, hvad der er i en råvare. Ud fra det kan de vælge teknik og solde, så de får mest mulig renvare i høj kvalitet ud af de modtagne frø.

Certificering i Danmark

Sådan ser prøverne, der sendes til certificering ud. Dette er en parallelprøve, som opbevares i Tinglev.

Når et parti frø renses, udtages der løbende prøver, som bruges til certificeringen. ”Vi indsender prøven til TystofteFonden under Miljø- og Fødevareministeriet, som er den certificerende myndighed,” fortæller Arne Dilling-Hansen. Efter rensningen bliver partiet fyldt i storsække, der mærkes omhyggeligt og derefter køres på det store, højloftede lager. Når certificeringen er på plads, kan partiet bruges, enten som det er eller i blandinger med andre arter. Det sker hos Barenbrug i Holland. ”Vi har ikke faciliteter til pakning af færdigvarer hos os,” siger han. Med andre ord er opgaven på Barenbrugs anlæg i Tinglev udført, når råvaren fra avleren er oprenset og efterfølgende certificeret. ”Vores fornemste opgave er at få høj kvalitet ud af de frø, vi modtager fra vores dygtige avlere, så vores kunder får frø, der lever op til deres krav,” afrunder Arne Dilling-Hansen.

tilbage