Protein fra vores eget grovfoder

Dyre råvarer øger kostprisen på et kg mælk markant. Derfor er der mere fokus på at dyrke egen protein end nogensinde. Med GreenSpirit Protein og Pasture 365 har du to græsblandinger, hvormed du kan øge proteinproduktionen på din bedrift markant. Det giver klare fordele: Du kan nøjes med at købe langt mindre (dyre) råvarer og koncentrater.

Forbedring af græssets kvælstofudnyttelse

Gennem forskning har vi i årevis arbejdet med yderligere forbedring af græssets kvælstofudnyttelse. Det gør vi hos Barenbrug Research i Wolfheze (Holland). Kvælstof og protein i græsset er nært beslægtede, som du måske ved: Der er 1 gram kvælstof i hver 6,25 gram protein. Jo mere kvælstof græs kan optage, jo mere protein kan græsset lagre. Men det er ikke så enkelt, som det står her. Kapaciteten til at optage kvælstof er ikke det samme som evnen til at omdanne kvælstof til planteprotein. Der er stor variation mellem græsplanter i både optagelse og omdannelse. Med innovative udvælgelsesteknikker udvikler vi hvert år nye sorter, som kan bruges i græsblandinger.

Udvikling af nye varianter med innovative teknikker

En af de teknikker, vi bruger, er hydroponics, dyrkning af afgrøder kun på vand under kontrollerede forhold. Da vi ved præcis, hvor meget af bestemte næringsstoffer en plante optager, og hvad planten gør med det, kan vi udvælge de bedste individuelle planter til bestemte egenskaber. I forhold til kvælstof ved vi præcis, hvor effektivt visse planter anvender kvælstof (dvs. hvor meget af det tilførte kvælstof, der lagres som protein). De bedste planter formerer vi yderligere til en ny sort, hvorefter vi sammensætter den ideelle blanding til mælkeproducenter ved hjælp af forskellige blandingsforsøg med andre sorter.

Vil du have mere protein fra din egen jord og samtidig spare på indkøb af dyre råvarer?

Sådan blev GreenSpirit Protein og Pasture 365 skabt. Med sin tidlige start i foråret giver Pasture 365 dig to fuldgyldige græsslæt i ensilagen, inden den tørre sommersæson begynder. Kombinationen af unikke græssorter og rødkløversorten Gregale gør GreenSpirit Protein til en absolut proteinvinder. Kort sagt: Vil du have mere protein fra din egen jord og samtidig spare på indkøb af dyre råvarer? Vælg da blandingerne fra Barenbrug.

tilbage