Sådan anlægger du en ny græsmark – trin for trin

Der er mange overvejelser når det kommer til omlægning af græsarealer, i 5 trin forklarer grovfoderspecialist Harmen van der Sluis, hvordan man opnår den optimale omlægning og efterfølgende græsmark.

Trin 1: Udvælg markerne

En vellykket græsmarkomlægning starter med udvælgelse af arealerne. For at øge græsmarkernes gennemsnitlige udbytte er det bedst at omlægge de marker, der giver den laveste foderværdi. Her er vores GræsmarkApp et nyttigt redskab. Den kan du bruge til at fastslå, hvor mange uønskede græsarter der er på din mark. Er andelen af uønskede arter 20 % eller derover, anbefales det at omlægge marken. En tæt jordbund eller dårlig vandforvaltning kan også være en anledning til at omlægge en mark. Græsmarkskalenderen, ensilageresultater og jordbundsundersøgelser kan give dig konkret dokumentation for kapaciteten på en mark. En markvandring sammen med en græsekspert kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.

Trin 2: Destruktion af det gamle græstæppe

Det er ikke altid nødvendigt at sprøjte, men det er en god hjælp i forhold til at få nedvisnet det gamle græstæppe. Hvis der er meget ukrudt på marken, kan det klart anbefales at sprøjte. Det er dog ikke alt ukrudt, der kan dræbes med et enkelt middel. Butbladet skræppe kræver f.eks. særlig behandling. Tal med eksperten om dette. For at fremme nedvisningen af det gamle græstæppe og lette den efterfølgende jordbearbejdning anbefales det at harve græsmarken. Det skal gøres mindst 10 dage efter sprøjtningen.

Trin 3: Jordbearbejdning

Herefter er grubning en god metode til at løsne generende eller kompakte jordlag. Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med vand og luft i jorden, for at de nye græsplanter kan spire. Hvis den gamle græsmark indeholdt meget frødannende ukrudt, f.eks. butbladet skræppe, alm. rapgræs og enårig rapgræs, er det bedre at pløje disse frø ned end at harve . Ved harvning fordeles frøene i pløjelaget og ender dermed også i det øverste lag. Ved pløjning ender frøene neden under pløjelaget, hvor de fleste frø med tiden mister spireevnen.

Trin 4: Optimal pH

Det er ikke altid alle mineraler og næringsstoffer, der bliver tilgængelige for planterne. De fleste mineraler har et optimum (se figur). Den ideelle pH-værdi varierer også efter jordtypen. For sandjord ligger den optimale pH mellem 5,2 og 5,5. For lerjord er den mellem 6 og 6,5. Jordbunden er oftest for sur, og her kan kalktilførsel hjælpe med at øge pH’en. En jordbundsundersøgelse kan vise, hvor meget pH’en skal øges for at være optimal til græsdyrkning.

Jordens pH´s indflydelse på tilgængeligheden af næringsstoffer.

Trin 5: Forbered såbedet

Før du begynder udsåningen, anbefales det at nivellere overfladen. Det kan foregå som en separat arbejdsgang eller samtidig med udsåningen ved hjælp af en kombi-såmaskine. Hvis du forventer meget ukrudt, kan en løsning være at etablere et falsk såbed. Lad arealet være i to uger, så ukrudtet begynder at spire. Ved udsåningen, f.eks. med en kombi-såmaskine, destrueres det fremspirede ukrudt, så der vil komme mindre ukrudt på marken. Sørg for, at jorden i samme arbejdsgang komprimeres godt efter udsåningen. Vandet skal nå op til de unge rødder via kapillær opstigning, og det er kun muligt, hvis jorden er tilpas komprimeret. Udsåningen bliver mest vellykket, når du bruger de bedste sorter. Vælg derfor en GreenSpirit-blanding.

Få den højeste protein-produktion med GreenSpirit

Omlægning af græsmarker er mest effektivt, når du vælger GreenSpirit – græsfrøblandinger med de bedste sorter, som giver den højeste egenproduktion af protein. En god græsmark og høst på det rigtige tidspunkt danner grundlag for grovfoder i god kvalitet. Med græshøjdemåleren fra Barenbrug kan du nemt måle, om græsset har nået det optimale stadie til høst eller afgræsning. Rekvirer en gratis græshøjdemåler ved at sende en mail med din adresse til rpa@linds.dk. Skriv “græshøjdemåler” i emnefeltet.

tilbage