Vellykket kløverdyrkning? Sådan gør du!

Kløver er en fantastisk afgrøde at dyrke sammen med græs. Det giver ekstra protein, du kan nøjes med mindre kunstgødning, og dine køer er vilde med det. Det er ikke svært at dyrke, så længe du følger nedenstående tips.

Så mellem 15. marts og 15. september

Kløver etablerer sig bedst mellem 15. marts og 15. september. Udsåning i det tidlige forår er ikke at foretrække. Det er bedst at udså kløveren efter dyrkning af en tidlig markafgrøde, f.eks. korn eller læggekartofler. Her kan afgrøden nå at udvikle sig tilstrækkeligt inden vinteren, og ukrudtspresset er mindre. Kløver har brug for vand under spiringen – meget mere end græs – så det er vigtigt med regn efter udsåningen. Afstem derfor udsåningstidspunktet efter vejrudsigten.

Jordbunden må ikke være for sur

Kløver bryder sig ikke om sur jordbund. Det bremser væksten. For sandjord ligger den optimale pH mellem 5,2 og 5,5, og for lerjord mellem 6 og 6,5. Hvis du tager en jordprøve, ved du, præcis hvor meget kalk jorden har brug for. Vær i øvrigt opmærksom på jordens evne til at levere kvælstof. Hvis den ligger under 150, vil kløveren elske det! Kløver etablerer sig nemlig bedst i kvælstoffattig jord. Derfor anbefales det at undlade at gøde arealet i perioden omkring udsåningstidspunktet for kløveren/græsset.

Blanding, blanding, og atter blanding

Kløverfrø og græsfrø har forskellig størrelse og vægt. Derfor kan der ske en afblanding i såmaskinen. Grundig blanding er vigtigt for at opnå en god fordeling af kløveren på din græsmark. Bland såsæden til højst 1 hektar ad gangen. Til udsåning af hvidkløver skal du bruge 2‑5 kg pr. hektar, og til rødkløver 5‑10 kg. Ved sen udsåning kan du øge mængden med 1‑2 kg.

Så ikke for dybt

Kløverfrø er finere end græsfrø. For at være sikker på en god fremspiring må du derfor ikke så kløveren dybere end 2 cm. Den optimale udsåningsdybde for kløver er mellem 0,5 og 1 cm. Med en Cambridge-tromle kan du trykke frøene godt ned i jorden for at sikre optimal spiring.

Vælg den kløverblanding, der passer til dig

Der findes forskellige kløverblandinger på markedet, og hver kløversort har sine egne specifikke egenskaber. Vælg derfor den kløversort, der passer bedst til dine ønsker og marker. Som tommelfingerregel kan man sige, at rødkløver egner sig bedst til slæt, og hvidkløver er bedst til afgræsning.

 

Klik her for at se en oversigt over vores kløverblandinger.

Håndter rød- og hvidkløver forskelligt

Væksten hos rød- og hvidkløver kan stimuleres på forskellige måder.

 

  • Småbladet hvidkløver egner sig til hyppig afgræsning eller hyppige slæt. Det er fordelagtigt at sætte en lav stubhøjde, så kløveren får masser af sollys.

  • Rødkløver trives godt ved en høj stubhøjde efter slæt (7-8 cm) og helst ved et slæt, der ikke er taget for tidligt. Én gang om året kan du tage et sent slæt, som oftest senere på året, hvor rødkløveren er tilstrækkeligt i blomst. Et for sent slæt øger dog risikoen for forveddede, lilla stængler med en moderat foderværdi.

 

  • Kløverandelen falder, hvis rødkløver afgræsses mere end tre dage i træk. Vælg derfor altid en blanding med hvidkløver (Quartet), hvis markerne skal bruges til afgræsning.

Kan kløver eftersås? Ja da!

Kløver kan eftersås på en eksisterende græsmark. Med få omkostninger kan du således dyrke endnu mere protein på egen jord.

Klip græsset kort
Det vigtigste tip ved udlægning af kløver i en eksisterende græsmark er at klippe græsset kort. Græsset er således længere om at komme igen. Det bedste resultat opnås ved at udlægge kløverfrøene overfladisk (3 mm) i den tætklippede mark. Udlægningen foretages bedst med en skiveskærssåmaskine eller en strigle. Hvis der er mange bare områder på marken, anbefales det at iblande 10 kg græsfrø, så de bare pletter hurtigt bliver udfyldt.

Og til sidst: the finishing touch

Unge kløverplanter skal have tid til at etablere sig. Godt begyndt er således halvt fuldendt.

Slæt eller afgræsning senest to måneder efter udsåning
Når du slår eller lader marken afgræsse senest to måneder efter udsåningen, får de unge kløverplanter masser af sollys og gode vækstbetingelser.

Begræns gødskningen ved udsåning i efteråret
Hermed undgår du, at græsset bliver for dominerende, og at kløveren har for vanskeligt ved at udvikle sig eller helt forsvinder. Kløveren har brug for lys for at kunne udvikle sig ordentligt.

Bekæmp ukrudtet mekanisk
Eftersom mulighederne for ukrudtsbekæmpelse i en kløvergræsmark er begrænsede, er mekanisk ukrudtsbekæmpelse den bedste metode. Kemiske midler er ganske vist tilladt, men har en begrænset effekt eller er for længe om at give gode resultater.

 

Tilpas kvælstoftilførslen

Kløver hader kvælstof. Tilfør derfor kun et minimum af kunstgødning, begræns gylletilførslen til ca. 2/3 af den sædvanlige tilførsel, og gød kun i foråret. Kløver har ganske vist behov for kali, som kan være et fordelagtigt gødningsstof om sommeren. En god kløvergræsmark opnås ved at tilpasse gylletilførslen efter kløverandelen!

Undgå marktab ved ensilering
Hvis du vender eller skårlægger ved lav hastighed, undgår du tab af de skrøbelige kløverblade, som har en høj næringsværdi og indeholder meget protein. Vend ikke, når afgrøden er tør. Det giver et unødigt tab. Eftersom kløvergræs ofte er en mere proteinrig afgrøde, forløber konserveringen vanskeligere end ved almindeligt græs. Ensileringsmidlerne sikrer en bedre konservering og bevarelse af proteinkvaliteten.

tilbage