Biodiversitet giver sundere malkekvæg og øget jordfrugtbarhed

Urterige græsmarker giver flere fordele end blot biodiversitet

Hvad er fordelene ved en urterig græsmark? Flere bier og insekter, vil mange sige. Men urter i græsmarken giver flere fordele end en øget biodiversitet. For eksempel en fremragende tørketolerance og en højere mælkeproduktion.

Opretholdelse af tørstofudbyttet

Du kender det sikkert fra de seneste års tørre somre, at det kan være en kamp at dyrke tilstrækkeligt med grovfoder til vinterrationen. Men hvis du anvender NutriHerb græsblanding med foderurter, er det nemmere at opretholde dit tørstofudbytte. Urternes kraftige og dybe rødder udnytter vandet i jorden optimalt. Derudover sikrer det gode bunddække af kløver, at der kun sker en mindre fordampning fra jorden. Det gør det unødvendigt at vande. Det sparer dig for en masse arbejde og bidrager desuden til et bæredygtigt landbrug.

Fremragende foderværdi og udbytte

Hvis man tror, at en urterig græsmark er lig med en reduktion i foderværdi og udbytte, må man tro om igen. Foderværdien i NutriHerb varierer med flere slæt over flere år mellem 910 og 960 ME og et råproteinindhold på mellem 150 og 210 gram pr. kg tørstof. Et forsøg, som er foretaget af Louis Bolk Instituut i Holland i et tørt år som 2019, viser, at NutriHerb producerer 20 % mere tørstof end en standard-BG3-blanding med færre gødningsstoffer.

Højere mælkeproduktion

Som følge af den høje optagelse og udnyttelse af NutriHerb producerer køerne mere mælk. Det var bl.a. konklusionen på et forsøg foretaget på landbrugsskolen Aeres Hogeschool i den hollandske by Dronten. Her sammenlignede man ved flere græsningsrunder mælkeproduktionen hos køer, som fik NutriHerb med strandsvingel, og køer, som udelukkende græssede på en parcel med alm. rajgræs.

Vælg den NutriHerb-blanding, der passer til dig

Vægter du kvalitet højere end udbytte, så anbefaler vi dig at vælge NutriHerb alm. rajgræs. I denne blanding er græsset lidt mere dominerende, så forholdet på marken er ca. to tredjedele græs til en tredjedel urter. Selv om der ikke bør udsås foderurter på parceller med et højt ukrudtspres, er NutriHerb alm. rajgræs det bedste valg, hvis du er i tvivl. Er udbyttet din højeste prioritet, skal du vælge NutriHerb strandsvingel. I blandingen NutriHerb strandsvingel har urterne en større chance for at etablere sig, da forholdet mellem græs og urter er 50/50.

Eftersåning af foderurter? Det kan du også!

En anden mulighed er at anlægge din græsmark først og udså urterne på et senere tidspunkt. Det bedste resultat opnås ved at efterså marken med en skiveskærssåmaskine. Læs mere på vores side om NutriHerb.

Download vores dyrkningsvejledning

Udsåning og vedligeholdelse af græs med foderurter kræver særlig opmærksomhed. Derfor har vi udarbejdet en detaljeret dyrkningsvejledning. Den kan downloades her.

Rådgivning og salg

Du kan købe og få rådgivning om NutriHerb hos din Barenbrug-forhandler. Klik her for at finde en Barenbrug-forhandler i nærheden af dig.

tilbage