Vil du dyrke mere protein? Vælg de bedste kløvere.

Dyrkning af protein er uløseligt forbundet med kvælstof. Her spiller kløver en vigtig rolle. Især fordi de stadig strengere regler begrænser brugen af gødning til din græsmark. Kløverplanten kan omdanne luftens kvæl-stof til brugbart kvælstof til afgrødevækst. Det har ikke kun kløverplanten selv gavn af, det gavner også græsset. Derfor er vi også meget opmærksomme på kløvers-orterne i vores græsblandinger.

Den bedste rødkløver: Gregale

Det er ikke uden grund, at rødkløversorten Gregale anbefales som mattenklee af den schweiziske sortsliste. Den skiller sig især ud pga. det høje vedholdenhed og høstudbytte. Vedholdenhed er en vigtig egenskab, især for mælkeproducenter, der ønsker flere års garanti for godt udbytte. Rødkløversorten Gregale forbliver produktiv i mange år. Gregale indgår i den nye GreenSpirit Protein-blanding, som er velegnet til mælkeproducenter, der så vidt muligt ønsker at dyrke deres eget protein. 

Udbytte-booster: Den nye beaumont hvidkløversort

Det højeste udbytte over mange år er det mest iøjnefaldende træk ved den nye Beaumont-kløversort. Men Beaumont står slår også de andre kløversorter med hensyn til sygdomsresistens, vedholdenhed og vinterhårdførhed. Beaumont indgår i GreenSpirit Struktur-blandingen. Kombinationen af den blødbladede strandsvingel og kløvertyper giver denne klimabestandige blanding den højeste foderværdi og udbytte!

Ekstra slæt giver mere protein

To undersøgelser, der blev udført uafhængigt af hinanden, viser, at et ekstra slæt giver mere protein pr. hektar høstet. Det skyldes, at græs hovedsageligt optager kvælstof i bladstadiet. Når yngre græs slås, sikrer det flere dage med aktiv N-optagelse i en vækstsæson.

Slå græsset oftere for mere protein

Boost din proteinproduktion

Eget protein: nøglen til succesfuldt og effektivt iværksætteri. Den nye innovative proteinblanding giver et kæmpe boost til din proteinproduktion. Med en kombination af de mest proteinrige græsarter og persistente kløverarter kan du dyrke grovfoder med det højeste proteinindhold i årevis. GreenSpirit Protein – den perfekte blanding til mælkeproducenter, der vil reducere indkøbet af kraftfoder ved hjælp af eget grovfoder.

Håndter rød- og hvidkløver forskelligt

Væksten hos rød- og hvidkløver kan stimuleres på forskellige måder.

  • Småbladet hvidkløver egner sig til hyppig afgræsning eller hyppige slæt. Det er fordelagtigt at sætte en lav stubhøjde, så kløveren får masser af sollys.
  • Rødkløver trives godt ved en høj stubhøjde efter slæt (7-8 cm) og helst ved et slæt, der ikke er taget for tidligt. Én gang om året kan du tage et sent slæt, som oftest senere på året, hvor rødkløveren er tilstrækkeligt i blomst. Et for sent slæt øger dog risikoen for forveddede, lilla stængler med en moderat foderværdi.
  • Kløverandelen falder, hvis rødkløver afgræsses mere end tre dage i træk. Vælg derfor altid en blanding med hvidkløver (Quartet), hvis markerne skal bruges til afgræsning.

Kan kløver eftersås? Ja da!

Kløver kan eftersås på en eksisterende græsmark. Med få omkostninger kan du således dyrke endnu mere protein på egen jord. Efter det første slæt er der tilstrækkelig fugt og en god jordtemperatur til at efterså kløver. Hold græsset kort efter eftersåningen. På den måde får de unge kløverplanter nok lys og plads til at udvikle sig. For det bedste resultat skal kløveren sås øverligt (3 mm) på den kortsnittede mark. Hvis der er mange åbne pletter på græsmarken, er det bedst at tilsætte 10 kg græsfrø, så de bare pletter hurtigt er fyldt op.

tilbage