Lucerne

Til proteinproduktionen på egen bedrift er lucerne en interessant afgrøde. For at kunne dyrke lucerne med godt resultat, stilles der dog nogle krav til jorden. Svære jordtyper er bedst egnede til lucernedyrkning. En pH-værdi på mindst 5,7 på sandjord eller mindst 6 på lerholdig jord er en forudsætning.

 

Hvis lucerne sås for første gang eller efter en mellemperiode på 5 år på en mark, skal såsæden først behandles med rhizobiumbakterier. De kan få en detaljeret dyrkningsvejledning hos Deres Linds-sælger.