Tips til en vellykket kløvergræsmark

Klip græsset kort, før du sår kløver. Græsset er således længere om at komme igen. Så kløverfrøene overfladisk (3 mm) på det kortklippede areal med en strigle eller Vredo-eftersåningsmaskine. Er der mange bare pletter på marken, anbefales det at iblande 10 kg græsfrø for at opnå et optimalt resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis de unge kløverplanter skal udvikle sig hensigtsmæssigt, må de højst stå 5 dage i skyggen af græsset. For at undgå, at de unge kløverplanter får for lidt sollys, anbefaler vi, at du tager et let slæt eller lader marken afgræsse efter tre uger.

 

 

 

 

 

 

 

Efter udsåning af kløveren må arealet midlertidigt ikke gødes. Derved gror græsset lidt langsommere, så kløverplanterne kan få et forspring. Det er dog vigtigt at tilføre græsmarken tilstrækkeligt med kalk for at opnå en optimal pH (5,5 på sandjord og mindst 6,5 på lerjord). Det gør det nemmere for kløveren at optage mineraler fra jorden.

 

 

 

 

 

 

 

Varm jord, tilstrækkeligt med vand og plads til at udvikle sig er afgørende for kløverfrøenes spiring. Derfor skal du så dine græsmarker til med kløver inden 15. september.

 

Rådgivning og salg

Barenbrugs produkter og rådgivning kan fås hos vores specialforhandlere. Vil du kontakte Barenbrug, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen.

tilbage