Ved du, hvad din ko æder?

Græs indeholder struktur, protein og energi. En god balance mellem disse tre elementer afgør, hvornår det er det optimale tidspunkt for slæt eller afgræsning. Med græshøjdemåleren kan du måle, om græsset har nået det rigtige stadie.

Det optimale slættidspunkt

Græs har den ideelle sammensætning til ensilering ved et udbytte på 3.500 kg tørstof pr. hektar. Hvis der fodres med frisk græs, ligger det optimale slættidspunkt ved 2.500 kg tørstof pr. hektar. På marker, der kun bruges til slæt, er det bedst at så slætblandinger, som giver et stort udbytte og et velsmagende grovfoder. GreenSpirit•Kombi og GreenSpirit•Struktur med NutriFibre-teknologi giver dig det største udbytte af fremragende ensilagegræs.

Det optimale afgræsningstidspunkt

Det optimale tidspunkt for afgræsning er ved 1.700 kg tørstof pr. hektar. Står der mindre græs på marken, får køerne for lidt struktur, og urinstoftallet stiger. Ungt græs vokser desuden langsommere, så kostprisen pr. kg bliver højere. Står der for meget græs på marken, får køerne for meget struktur i forhold til energi og protein. Resultatet er en lavere mælkeydelse.

GreenSpirit•Effekt og GreenSpirit•Persistens er græsfrøblandinger til marker med velsmagende græs, der er fremragende til afgræsning.

Kontinuerlig græsning

Med kontinuerlig græsning ved du ikke, hvad og hvor meget dine køer æder. På en ny mark æder køerne først græssets blade og dernæst pseudostænglerne. Da sammensætningen af blade, pseudostængler og blomsterstængler varierer meget, får køerne ikke en optimal foderration.

 

Siesta- eller stribeafgræsning

Med siesta- eller stribeafgræsning ved du, hvad dine køer æder. Ved 1.700 kg tørstof pr. hektar står der 170 g tørstof pr. m2. Når en ko afgræsser 100 m2, æder den således 17 kg tørstof. Ved en foderration med 5 kg majs om dagen er 12-13 kg tørstof fra frisk græs optimalt. Herudfra kan du beregne det ideelle markareal pr. dag.

!

Græshøjdemåler

Den mørkegrønne farve på græshøjdemåleren angiver det optimale tidspunkt for slæt eller for at tage køerne på græs. Rammer græsset et rødt felt, er du enten for tidligt eller for sent på den.

Klippehøjde

Klippehøjden for alm. rajgræs varierer fra 4 cm om foråret til 7 cm om efteråret. Blødbladet strandsvingel (GreenSpirit•Struktur) og italiensk rajgræs skal tages højere ved 8-9 cm.

tilbage