GreenSpirit•Struktur NutriFibre

Dyresundhed og udbytte på toppen

 • Højt energi og proteinudbytte.
 • Dybtgående rodnet sikrer en god tørkeresistens.
 • Langsom skridning sikrer øget slæt vindue.
 • Høj persistens / vinterfasthed.
 • Høj strukturværdi forebygger sur vom.
 • Moderat sukkerindhold forebygger sur vom.
 • DK fodringsforsøg viser mælkeydelse i top.
 • Hurtig og tæt genvækst efter slæt.
 • Afgræsning/slæt
 • Slæt
 • Permanent græsmark
 • Kortvarig græsmark

Sur vom (vomacidose) er et stigende problem i malkekvægbesætninger. Køernes genetiske evne til at producere mælk er steget hurtigere end evnen til at optage foder (vomstørrelse). Dette medfører at foderplanerne indeholder en stigende mængde letfordøjeligt foder (kraftfoder/korn) og en faldende mængde vomstimulerende fodermidler (grovfoder). Ubalancen kan forårsage en lav pH-værdi (sur vom), der kan medføre tynd gødning, celletalsproblemer, laminitis,….. For at forebygge sur vom skal der mere spyt ned i vommen og mere gang i vombevægelserne. Dette kræver fodermidler med en højere tyggetid og ”prikke/stikkeeffekt”, hvilket matches perfekt af GreenSpirit•Struktur. Blødbladede strandsvingler, der udgør 75 % af GreenSpirit•Struktur, er unikke i kvægfodringen, da de giver et højt udbytte pr ha af såvel fordøjelig energi som protein og strukturværdi.

 

Fordele:

GreenSpirit•Struktur har et lavere sukkerindhold og et højere proteinindhold

 • Forebygger sur vom og omkostningstunge følgesygdomme
 • Forbedrer køernes velvære og sikrer flere besøg i malkerobotten
 • Højere tørstofudbytter
 • Græsset klarer sig bedre under tørke

 

NutriFibre Bedre x4

Nutrifibre er den nye græsteknologi til græsensilage. NutriFibre er baseret på blødbladet strandsvingel: græs med et stærkt og omfattende rodnet og letfordøjelige blade med et højt proteinindhold. Det gør græsblandinger med NutriFibre bedre end de græsblandinger, mange mælkeproducenter bruger i dag, på fire punkter.

 

Mere NutriFibre

 

På forespørgsel:

 • Med hvid- og rødkløver
 • Uden kløver

 

Sammensætning
Variety
Species
35%
Barolex
Blødbladet strandsvingel
20%
Prosteva
Blødbladet strandsvingel
20%
Bardoux
Blødbladet strandsvingel
15%
Barhoney
Alm. rajgræs (diploid)
5%
Calimero
Hvidkløver
5%
Alice
Hvidkløver
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte af første slæt
Tørstofudbytte sommer
Tørstofudbytte efterår
Resistens over for kronrust (Puccinia coronata)
Tørketolerance (roddybde)
Vinterhårdførhed
Persistens
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Fiberindhold (NDF)
Proteinudbytte
Rendyrket græspower

Der fås en GreenSpirit-blanding til alle jordbundsforhold og til ethvert græsmarksstyringssystem, som giver et stort udbytte i høj kvalitet med fokus på øget smagbarhed og bedre dyresundhed.

Der fås en GreenSpirit-blanding til alle jordbundsforhold og til ethvert græsmarksstyringssystem, som giver et stort udbytte i høj kvalitet med fokus på øget smagbarhed og bedre dyresundhed.

Der fås en GreenSpirit-blanding til alle jordbundsforhold og til ethvert græsmarksstyringssystem, som giver et stort udbytte i høj kvalitet med fokus på øget smagbarhed og bedre dyresundhed.

Kan købes her
Mere