GreenSpirit•Struktur NutriFibre

Dyresundhed og udbytte på toppen

 • Med hvidklover
 • Højt energi og proteinudbytte
 • Dybtgående rodnet sikrer en god tørkeresistens.
 • Langsom skridning sikrer øget slæt vindue.
 • Høj persistens / vinterfasthed.
 • Høj strukturværdi forebygger sur vom.
 • Moderat sukkerindhold forebygger sur vom.
 • DK fodringsforsøg viser mælkeydelse i top.
 • Hurtig og tæt genvækst efter slæt.
 • Afgræsning/slæt
 • Slæt
 • Permanent græsmark
 • Kortvarig græsmark

Sur vom (vomacidose) er et stigende problem i malkekvægbesætninger. Køernes genetiske evne til at producere mælk er steget hurtigere end evnen til at optage foder (vomstørrelse). Dette medfører at foderplanerne indeholder en stigende mængde letfordøjeligt foder (kraftfoder/korn) og en faldende mængde vomstimulerende fodermidler (grovfoder). Ubalancen kan forårsage en lav pH-værdi (sur vom), der kan medføre tynd gødning, celletalsproblemer, laminitis,….. For at forebygge sur vom skal der mere spyt ned i vommen og mere gang i vombevægelserne. Dette kræver fodermidler med en højere tyggetid og ”prikke/stikkeeffekt”, hvilket matches perfekt af GreenSpirit•Struktur. Blødbladede strandsvingler, der udgør 75 % af GreenSpirit•Struktur, er unikke i kvægfodringen, da de giver et højt udbytte pr ha af såvel fordøjelig energi som protein og strukturværdi.

 

Fordele:

GreenSpirit•Struktur har et lavere sukkerindhold og et højere proteinindhold

 • Forebygger sur vom og omkostningstunge følgesygdomme
 • Forbedrer køernes velvære og sikrer flere besøg i malkerobotten
 • Højere tørstofudbytter
 • Græsset klarer sig bedre under tørke

 

GreenSpirit●Struktur indeholder NutriFibre.

 

På forespørgsel:

 • Med hvid- og rødkløver
 • Uden kløver

Interesseret? Så kontakt os.

Sammensætning
Variety
Species
50%
Barolex/Barelite/Bardoux
Strandsvingel - sildig
15%
Barelite
Strandsvingel - sildig
10%
Bardoux
Strandsvingel - sildig
15%
Barimero
Alm. rajgræs - diploid
5%
Calimero/Tasman
Hvidkløver
5%
Alice
Hvidkløver
Tørstofudbytte/total afgræsning
Tørstofudbytte/total slæt
Tørstofudbytte af første slæt
Tørstofudbytte sommer
Tørstofudbytte efterår
Resistens over for kronrust (Puccinia coronata)
Tørketolerance (roddybde)
Vinterhårdførhed
Persistens
Foderenheder (FE) pr. kg tørstof
Fiberindhold (NDF)
Proteinudbytte
GreenSpirit blandinger

 

I 2015 blev mælkekvoterne afskaffet. GreenSpirit blandingerne er sammensat specielt til at sikre, at de opfylder kravene til maksimal produktion i mark og stald. Store mængder velsmagende græs er filosofien bag de nye sammensætninger.

Kontakt
Mere
Kan købes her
Mere