Gødskning af hestefolden

Det er vigtigt at tilføre gødning og kalk for at holde en hestefold i god kondition. Det er en myte, at en dårlig græsmark er velegnet til heste. Heste har brug for nærings- og sporstoffer fra græsset for at kunne fungere optimalt. Heste, der går på en mark med sparsomt græs, indtager desuden også sand, hvilket øger risikoen for sandkolik betydeligt.

Gødskning af hestefolden

Gødningsstoffer giver græsplanterne den næring, de skal bruge for at vokse. Derudover tilfører gødningsstofferne også sporelementer, der optages af hestene og er med til at fremme dyrenes sundhed. Kalk sikrer en god pH-værdi i jorden, som er nødvendig for en god optagelse af næringsstofferne.
Den rigtige gødskning afhænger af jordens tilstand. Det anbefales at få udført en jordanalyse ca. hvert fjerde eller femte år. Du kan bestille en jordanalyse hos et institut som f.eks. BLGG

 

Græs har især brug for kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K) for at kunne vokse. Uden disse næringsstoffer vokser græsplanterne ikke nok til at danne et tæt græstæppe. Desuden falder græskvaliteten (foderværdien) og græsudbyttet, hvis græsmarken får for lidt eller slet ingen gødning. Bed din gødningsstofleverandør om at foretage en nøjagtig beregning til din situation på baggrund af en jordanalyse. Til illustration er næringsstofbehovet i voksende græs på en gennemsnitlig græsmark angivet i nedenstående tabel. Bemærk: Tabellen er kun vejledende og kan ikke anvendes som en nøjagtig gødskningsanbefaling!

 

Gødskning med dyregødning

Forår og efterår er de bedste perioder til gødskning af din græsmark med dyregødning, da en fugtig jord bedre kan optage de næringsstoffer, der er i gødningen. Der må højst bruges 20 ton dyregødning pr. hektar pr. gang. Der kan gødes med dyregødning to gange årligt. Kogødning egner sig bedst til hestefolde.

Gødskning med kunstgødning

Et maksimalt græsudbytte opnås ved at gøde med kunstgødning ad flere, mindre omgange (4-6 gange om året) som supplement til dyregødningen. Hestene må først lukkes på fold 14 dage efter gødskningen, da gødningsstofferne først skal nå at blive optaget ordentligt i jorden. Så snart gødningen er optaget, kan du trygt lade hestene græsse. Hvis du inddeler din græsmark i mindre arealer, har du mulighed for at vedligeholde folden, uden at du behøver tage hestene på stald.

Sporelementer

Hvis en hest skal fungere godt, har den brug for sporelementer og mineraler som selen, zink, fosfor, kobber og mangan. Dem får fleste heste via kraftfoderet, men hvis græsset er gødet med ovennævnte mineraler, kan de også komme fra græsset på folden. Mineralerne i græsset er nemme for hesten at optage. Græs fra folde, der ikke gødes, f.eks. naturenge, har et højt fruktanindhold og ofte et ubalanceret indhold af sporelementer og mineraler. Planterne skal bruge kvælstof for at producere protein. Hvis græsplanterne får for lidt kvælstof, danner de fruktan i stedet for. Giv derfor aldrig din hest hø eller ensilage fra en natureng, men kun fra græsmarker med godt hestegræs, som er gødet tilstrækkeligt. En jordanalyse er et vigtigt udgangspunkt, når du vil planlægge gødskningen og doseringen af sporelementer. Spørg din gødningsstofleverandør, hvilke gødningsstoffer og hvilken dosering han kan anbefale.

Kalkning

Kalktilførsel på en græsmark sikrer jordens pH-værdi, så næringsstofferne bedre kan optages i jorden. Efteråret er den bedste periode til kalkning af din græsmark. Den rigtige mængde bestemmes på baggrund af en jordundersøgelse. Hestene må ikke lukkes på fold i en periode efter kalkningen.

Kan købes her

Du kan bestille Horse Master hos en af vores forhandlere.

tilbage