Græs til hø og ensilage: Hay Master

Hø eller ensilage af forvejret græs udgør en vigtig del af din hests foderration. Mindst 60 % af rationen skal bestå af grovfoder. Til heste med et lavt energibehov kan rationen endda bestå af grovfoder alene. Vi har udviklet Hay Master specielt til produktion af hø og ensilage. Hay Master er sammensat af græssorter, der er særlig velegnede til heste og samtidig giver et højt udbytte. Udbyttet fra en mark med Hay Master ligger på mellem 10 og 12 ton pr. hektar. Hay Master egner sig kun til græsmarker til slæt. En græsmark med Hay Master kan ikke bruges til afgræsning.

Hay Master

En græsmark med Hay Master giver fortræffeligt hø med masser af struktur og en høj foderværdi. Græssorterne i Hay Master er nøje udvalgt og tilpasset hestens behov. For at opnå et optimalt fungerende mave-tarm-system skal hesten tygge grovfoderet grundigt. Derfor er Hay Master sammensat af strukturrige græssorter som hundegræs og strandsvingel. Derudover indeholder græsfrøblandingen timote, som gør græsset ekstra velsmagende. Hay Master giver det sundeste og mest velsmagende grovfoder til heste.

Lavt fruktanindhold

Fruktan er en sukkerart (et kulhydrat), der dannes i græsplanterne ved hjælp af sollys. I perioder med kolde nætter og solrige dage danner græsset særlig meget fruktan. Det fungerer nemlig som frostbeskyttelse for græsset. Fruktan er en af de største syndere, når det handler om forfangenhed hos heste. Fruktan fordøjes kun delvist i hestens tyndtarm. Derfor ryger der for meget sukker videre til blind- og tyktarmen, hvilket forstyrrer tarmens bakterieflora. Som følge heraf dannes der giftstoffer, som kan forårsage forfangenhed.

 

Barenbrug har foretaget grundige undersøgelser af fruktanindholdet (sukkerindholdet) i forskellige græsarter. Nogle arter er kendt for at have et lavt fruktanindhold, men selv inden for den samme græsart kan indholdet af fruktan variere fra sort til sort. Hay Master indeholder naturligvis kun sorter med et meget lavt fruktanindhold.

Dybt rodnet

Sorterne i Hay Master sætter op til 90 cm dybe rødder. Det adskiller sig fra græs til køer, der kun har rødder ned til 25 cm's dybde. Det dybe rodnet har den fordel, at græsset kan hente mineraler og vand i de dybere jordlag. Selv i tørre perioder producerer græsmarken masser af græs – op til 30 % mere end kogræs. En yderligere fordel ved sorterne i Hay Master er, at de tørrer hurtigt, når græsset er slået. Det forebygger mugdannelse og råd og sikrer et frisk og sundt grovfoder.

Energiindhold

Heste får energi fra grovfoder. Heste med et intensivt træningsprogram har brug for mere energi end heste, der har et lettere træningsniveau eller slet ikke træner. Med Hay Master kan du selv bestemme energiindholdet i grovfoderet. Du opnår et grovfoder med 20 % mere energi ved at slå græsset, inden det blomstrer. Heste, der får energirigt grovfoder, har brug for mindre kraftfoder. Hvis du slår græsset efter blomstring, får du grovfoder med færre kalorier og maksimalt bid, som er med til at forebygge kedsomhed og overvægt hos heste. En høanalyse giver dig et komplet overblik over høets foderværdi. Det er ideelt, når du skal sammensætte hestens samlede foderration. Vær opmærksom på, at hø fra forårsslætten har en anderledes foderværdi end hø fra efterårsslætten.

Fordele ved Hay Master:

  • Høj produktion af hø og ensilage af forvejret græs
  • Græssorter med et lavt fruktanindhold
  • Strukturrigt græs, som giver en sund tarmfunktion
  • Kaloriefattigt grovfoder, som forebygger kedsomhed og overvægt
  • Højt udbytte, 10-12 ton tørstof pr. hektar
  • Tørrer hurtigt på marken, indeholder 80 % tørstof allerede efter 4 dages sol

 

Hay Master er uegnet til afgræsning – brug Horse Master® i stedet.

Kan købes her

Du kan bestille Horse Master® hos en af vores forhandlere.

tilbage