Græs til hø og ensilage: Horse Master Hay

Hø eller ensilage af forvejret græs udgør en vigtig del af din hests foderration. Mindst 60 % af rationen skal bestå af grovfoder. Til heste med et lavt energibehov kan rationen endda bestå af grovfoder alene. Vi har udviklet Horse Master Hay specielt til produktion af hø og ensilage. Horse Master Hay er sammensat af græssorter, der er særlig velegnede til heste og samtidig giver et højt udbytte. Udbyttet fra en mark med Horse Master Hay ligger på mellem 10 og 12 ton pr. hektar. Horse Master Hay egner sig kun til græsmarker til slæt. En græsmark med Horse Master Hay kan ikke bruges til afgræsning.

Horse Master Hay

En græsmark med Horse Master Hay giver fortræffeligt hø med masser af struktur og en høj foderværdi. Græssorterne i Horse Master Hay er nøje udvalgt og tilpasset hestens behov. For at opnå et optimalt fungerende mave-tarm-system skal hesten tygge grovfoderet grundigt. Derfor er Horse Master Hay sammensat af strukturrige græssorter som hundegræs og strandsvingel. Derudover indeholder græsfrøblandingen timote, som gør græsset ekstra velsmagende. Horse Master Hay giver det sundeste og mest velsmagende grovfoder til heste.

Lavt fruktanindhold

Fruktan er en sukkerart (et kulhydrat), der dannes i græsplanterne ved hjælp af sollys. I perioder med kolde nætter og solrige dage danner græsset særlig meget fruktan. Det fungerer nemlig som frostbeskyttelse for græsset. Fruktan er en af de største syndere, når det handler om forfangenhed hos heste. Fruktan fordøjes kun delvist i hestens tyndtarm. Derfor ryger der for meget sukker videre til blind- og tyktarmen, hvilket forstyrrer tarmens bakterieflora. Som følge heraf dannes der giftstoffer, som kan forårsage forfangenhed.

 

Barenbrug har foretaget grundige undersøgelser af fruktanindholdet (sukkerindholdet) i forskellige græsarter. Nogle arter er kendt for at have et lavt fruktanindhold, men selv inden for den samme græsart kan indholdet af fruktan variere fra sort til sort. Horse Master Hay indeholder naturligvis kun sorter med et meget lavt fruktanindhold.

Dybt rodnet

Sorterne i Horse Master Hay sætter op til 90 cm dybe rødder. Det adskiller sig fra græs til køer, der kun har rødder ned til 25 cm's dybde. Det dybe rodnet har den fordel, at græsset kan hente mineraler og vand i de dybere jordlag. Selv i tørre perioder producerer græsmarken masser af græs – op til 30 % mere end kogræs. En yderligere fordel ved sorterne i Horse Master Hay er, at de tørrer hurtigt, når græsset er slået. Det forebygger mugdannelse og råd og sikrer et frisk og sundt grovfoder.

Energiindhold

Heste får energi fra grovfoder. Heste med et intensivt træningsprogram har brug for mere energi end heste, der har et lettere træningsniveau eller slet ikke træner. Med Horse Master Hay kan du selv bestemme energiindholdet i grovfoderet. Du opnår et grovfoder med 20 % mere energi ved at slå græsset, inden det blomstrer. Heste, der får energirigt grovfoder, har brug for mindre kraftfoder. Hvis du slår græsset efter blomstring, får du grovfoder med færre kalorier og maksimalt bid, som er med til at forebygge kedsomhed og overvægt hos heste. En høanalyse giver dig et komplet overblik over høets foderværdi. Det er ideelt, når du skal sammensætte hestens samlede foderration. Vær opmærksom på, at hø fra forårsslætten har en anderledes foderværdi end hø fra efterårsslætten.

Fordele ved Horse Master Hay:

 

  • Høj produktion af hø og ensilage af forvejret græs
  • Græssorter med et lavt fruktanindhold
  • Strukturrigt græs, som giver en sund tarmfunktion
  • Kaloriefattigt grovfoder, som forebygger kedsomhed og overvægt
  • Højt udbytte, 10-12 ton tørstof pr. hektar
  • Tørrer hurtigt på marken, indeholder 80 % tørstof allerede efter 4 dages sol

 

Horse Master Hay er uegnet til afgræsning – brug Horse Master i stedet.

Kan købes her

Du kan bestille Horse Master hos en af vores forhandlere.

tilbage