Hestefoldens kvalitet

Kvaliteten af en hestefold afhænger af, hvilken græssort der vokser på den. Men også planternes vækststadie, årstiden og graden af pleje har betydning for foldens kvalitet.

Græsplantens vækst

Græsplantens vækst begynder med et enkelt blad. Herefter dannes langsomt en stængel og et andet, tredje og eventuelt et fjerde blad. Hvis planten herefter får lov at vokse videre, vil stænglen skyde i vejret og danne et aks med frø. Efter dette stadie vokser planten ikke mere. Kvaliteten og smagen af frisk græs afhænger i høj grad af vækststadiet. Ungt græs (1-2 blade) er dejlig saftigt og frisk og har et højt proteinindhold. Dette græs har dog meget lidt struktur. Græs på et senere vækststadie (3-4 blade) er mere proteinfattigt, men indeholder til gengæld mere struktur.

Fruktan (sukker)

Fruktanindholdet i græs til afgræsning kommer i høj grad an på temperaturen og mængden af sollys. Meget sollys får græsplanterne til at danne sukker. Hvis nætterne samtidig er kølige, bliver sukkerindholdet meget højt. Disse forhold er især til stede i foråret og efteråret. I disse perioder ligger risikoen for forfangenhed altid på lur. Græssorterne i Horse Master® er udvalgt for deres lave fruktanindhold.

Græsbestanden

Kvaliteten af græs til afgræsning kommer naturligvis også an på græsbestanden. Velsmagende kvalitetsgræsser til hestefolde er bl.a. alm. rajgræs, timote, engrapgræs og rødsvingel. Ukrudtsgræs som alm. rapgræs, enårig rapgræs og kvikgræs vokser imidlertid overalt og kan påvirke græsfoldens kvalitet. Horse Master® er sammensat af velsmagende græssorter, der er stærke nok til at tage kampen op mod ukrudtsgræsserne.

Smag

Sidst, men ikke mindst bestemmes græssets smag også af, hvor frisk og ren græsmarken er. For at sikre velsmagende græs er det vigtigt at fjerne hestepærer hver dag, undgå overgræsning (= bare pletter) og regelmæssigt flytte hestene til en anden fold, så græsset kan få lov at vokse og blive slået.

Kvalitet

Nedenstående tabel kan bruges som tommelfingerregel for kvaliteten og optagelsen på forskellige årstider. Der foretages normalt ikke analyser af frisk græs, da foderværdien kan variere med vejrforholdene. Som ledetråd for rationsberegningen kan den gennemsnitlige sammensætning anvendes, jf. tabellen.

Rotationsgræsning

Græs, som er ca. 15 cm højt, har en afbalanceret sammensætning og er velegnet til heste. Barenbrug anbefaler derfor, at heste får tilbudt græsset på dette stadie. Til dette formål er det en stor fordel at anvende et rotationsgræsningssystem med flere græsmarker (3-5 stk.). Luk hestene på fold, så snart græsset har nået den rigtige højde. Lad dem afgræsse marken, og flyt dem, så snart græsset på den næste fold er højt nok. Herefter kan du vedligeholde og gøde den afgræssede fold. På denne måde får dine heste altid græs i den rigtige kvalitet, og du har mulighed for at vedligeholde græsmarkerne.

En stærk, grøn fold til din hest

En flot grøn eng med en solid tørv og rigeligt græs til din hests daglige græsning. Det ønsker alle hesteejere sig. Desværre er der stadig mange heste, der går på nedslidte enge med græs beregnet til kvæg. Det kan medføre en række helbredsproblemer. Derfor har Barenbrug udviklet Horse Master®.

 

Horse Master® er en afbalanceret græsfrøblanding. Således har en eng tilsået med Horse Master® en solid tørv og en hurtig vækst, og selve planten er strukturrig og frøfattig. Klik her for at få flere oplysninger om Horse Master®.

Kan købes her

Vil du også give din hest eller pony det bedst mulige græs? Så spørg efter Horse Master® hos nærmeste forhandler!

tilbage