Hestegræs eller kogræs: vigtigheden af det rigtige græs til din hest

Hestegræs eller kogræs? Er der forskel? Græs er vel bare græs?
Heste græs er endnu ikke en selvfølge. De fleste hesteejere elsker at se deres heste løbe rundt på folden. Men de er ikke altid klar over, at der på mange af disse folde vokser kogræs – græs, der er sundt for køer, men ikke for heste. Det græs, der gror på folden, har imidlertid en stor betydning for hestenes sundhed. Barenbrug giver dig her et lynkursus i forskellene mellem hestegræs og kogræs.

 

Hestegræs har et lavt fruktanindhold

Mange heste går på en fold, der er velegnet til intensivt kvægbrug. Disse folde er tilsået med en græsfrøblanding, der er lavet på alm. rajgræs med en høj foderværdi. Alm. rajgræs er fortræffeligt til køer, der har brug for meget fruktan (sukker) til at producere mælk. Heste har imidlertid brug for græs med et lavt fruktanindhold og masser af struktur. Når heste græsser på et græsareal til køer, har deres tarmsystem svært ved at forarbejde det høje fruktanindhold i græsset, og det kan give nyreslag og forfangenhed.

Hestegræs retableres hurtigt

Heste og køer græsser på forskellige måder. Hvor heste bider græsset af med tænderne helt nede ved rødderne, river køer græsset af med tungen meget længere oppe. På en hestefold er det derfor vigtigt, at græsset har stærke rødder, så hesten ikke trækker hele græsplanten med op. Desuden er det vigtigt, at græssets vækstpunkt sidder lavt, så græsset hurtigt kan vokse frem igen, når det er afgræsset helt kort. Disse egenskaber finder man ikke hos græs til køer. Når heste græsser på et græsareal til køer, opstår der hurtigt bare pletter. Hestene optager derfor for meget sand, når de græsser, og det kan give sandkolik.

 

 

Hestegræs kan holde til vild galop

Hestenes hove kan pløje jorden godt igennem. For at bevare et flot græsareal skal græsset derfor kunne tåle at blive betrådt og retablere sig hurtigt efter kraftig belastning. Her er der brug for græssorter, der vokser tæt op ad hinanden, så der opstår en tæt græstørv.

 

 

Hestegræs: Horse Master

Skal din hest græsse på hestegræs? Horse Master® er en græsfrøblanding, der er udviklet specielt til hestefolde. Horse Master® er sammensat af de græsser, som opfylder hestens behov. Vil du have mere information om Horse Master®-blandingerne så ring til vores græsekspert på 99920233, eller gå til Barenbrugs hjemmeside.

En stærk, grøn fold til din hest

En flot grøn eng med en solid tørv og rigeligt græs til din hests daglige græsning. Det ønsker alle hesteejere sig. Desværre er der stadig mange heste, der går på nedslidte enge med græs beregnet til kvæg. Det kan medføre en række helbredsproblemer. Derfor har Barenbrug udviklet Horse Master®.

 

Horse Master® er en afbalanceret græsfrøblanding. Således har en eng tilsået med Horse Master® en solid tørv og en hurtig vækst, og selve planten er strukturrig og frøfattig. Klik her for at få flere oplysninger om Horse Master®.

Kan købes her

Vil du også give din hest eller pony det bedst mulige græs? Så spørg efter Horse Master® hos nærmeste forhandler!

Hestegræs eller kogræs

Se Horse Master® videoen

tilbage