Hestegræs eller kogræs: vigtigheden af det rigtige græs til din hest

Hestegræs eller kogræs? Er der forskel? Græs er vel bare græs?
De fleste hesteejere elsker at se deres heste løbe rundt på folden. Men de er ikke altid klar over, at der på mange af disse folde vokser kogræs – græs, der er sundt for køer, men ikke for heste. Det græs, der gror på folden, har imidlertid en stor betydning for hestenes sundhed. Barenbrug giver dig her et lynkursus i forskellene mellem hestegræs og kogræs.

 

Hestegræs har et lavt fruktanindhold

Mange heste går på en fold, der er velegnet til intensivt kvægbrug. Disse folde er tilsået med en græsfrøblanding, der er lavet på alm. rajgræs med en høj foderværdi. Alm. rajgræs er fortræffeligt til køer, der har brug for meget fruktan (sukker) til at producere mælk. Heste har imidlertid brug for græs med et lavt fruktanindhold og masser af struktur. Når heste græsser på et græsareal til køer, har deres tarmsystem svært ved at forarbejde det høje fruktanindhold i græsset, og det kan give nyreslag og forfangenhed.

Hestegræs retableres hurtigt

Heste og køer græsser på forskellige måder. Hvor heste bider græsset af med tænderne helt nede ved rødderne, river køer græsset af med tungen meget længere oppe. På en hestefold er det derfor vigtigt, at græsset har stærke rødder, så hesten ikke trækker hele græsplanten med op. Desuden er det vigtigt, at græssets vækstpunkt sidder lavt, så græsset hurtigt kan vokse frem igen, når det er afgræsset helt kort. Disse egenskaber finder man ikke hos græs til køer. Når heste græsser på et græsareal til køer, opstår der hurtigt bare pletter. Hestene optager derfor for meget sand, når de græsser, og det kan give sandkolik.

 

 

Hestegræs kan holde til vild galop

Hestenes hove kan pløje jorden godt igennem. For at bevare et flot græsareal skal græsset derfor kunne tåle at blive betrådt og retablere sig hurtigt efter kraftig belastning. Her er der brug for græssorter, der vokser tæt op ad hinanden, så der opstår en tæt græstørv.

 

 

Hestegræs: Horse Master

Skal din hest græsse på hestegræs? Horse Master er en græsfrøblanding, der er udviklet specielt til hestefolde. Horse Master er sammensat af de græsser, som opfylder hestens behov. Vil du have mere information om Horse Master-blandingerne så ring til vores græsekspert på 99920233, eller gå til Barenbrugs hjemmeside.

Kan købes her

Du kan bestille Horse Master hos en af vores forhandlere.

Hestegræs eller kogræs

Se Horse Master videoen

tilbage