Horsemaster_header_2021_06!

Omlægning af hestefold

Omlægning af en hestefold kræver tid og opmærksomhed, men til gengæld får du glæde af en flot græsmark i årevis. Er du ikke selv i stand til at omlægge folden, kan du få hjælp fra din lokale maskinstation.

 

Her har de den fornødne viden og det nødvendige udstyr til at etablere en flot hestefold. Det er vigtigt, at de anvender græsfrø, som er særlig velegnede til hestefolde. Husk at tale med maskinstationen om det, hvis du ikke selv har indkøbt græsfrøene.

Forberedelse

Det første, du skal foretage dig, når du vil etablere en ny hestefold, er at fjerne al ukrudt. Du kan få ukrudtsbekæmpelsesmidler hos din lokale forhandler af landbrugsvarer eller hos maskinstationen. Herefter skal du grave eller pløje marken til ca. 20 cm's dybde. Derved arbejdes ukrudtsfrøene ned i dybden, og jorden bliver mere luftig, så næringsstofferne bedre kan optages. Herefter skal jorden have lov til at sætte sig i mindst en uge. Det næste skridt er at findele jorden med en kultivator, rotorharve eller rive. Bliv ved, til jordpartiklerne ikke er større end 1 cm. Jorden er herefter jævn og har et løst toplag på 1-2 cm – og nu kan græsset sås.

Nysåning

Foråret og det tidlige efterår er gode perioder til såning af nyt græs. I disse perioder sikrer temperaturen og mængden af fugt, at græsset spirer og gror optimalt. Jordtemperaturen skal være mindst 8 °C (det er nemt at måle). Forsøg at så lige før en forventet regnbyge. Horse Master® kan sås indtil sidst i september. Hay Master skal dog sås før 1. september. Hvis du sår senere på året, når de unge græsplanter ikke at udvikle sig nok, inden vinteren sætter ind, og kan få frostskader.

 

På mindre arealer kan såningen sagtens foretages ved håndkraft. Fordel græsfrøene jævnt over jorden. Riv jorden let op, hvorefter den trampes eller tromles flad. På større arealer er det bedst at bruge en særlig græssåmaskine. Så ikke dybere end 1,0-1,5 cm. Straks efter såningen tromles jorden med en tromle.

 

Efter såningen skal du sørge for at holde jorden tilstrækkeligt fugtig, indtil græsset har fået godt fat. Når græsset er 6-8 cm højt, anbefales det at gøde med kunstgødning.

Det er også det bedste tidspunkt til kemisk ukrudtsbekæmpelse. Vent ikke for længe, da ukrudtet ellers får overtaget over de unge græsplanter. Undgå kørespor efter maskiner på græsmarken.

Efter udsåningen kan du ikke bruge marken i to måneder. Græsset skal slås mindst én gang før afgræsning. Det skal være ca. 15 cm langt før den første slæt. Der kan isås på eventuelle bare pletter, og jorden kan om nødvendigt tilføres ekstra næringsstoffer (kvælstof, kalium og fosfor). Nu er græsmarken klar til afgræsning.

 

Til 1 hektar skal du bruge 80 kg Horse Master®. Hvis du hovedsagelig vil bruge marken til slæt, kan du nøjes med 50 kg pr. hektar.

En stærk, grøn fold til din hest

En flot grøn eng med en solid tørv og rigeligt græs til din hests daglige græsning. Det ønsker alle hesteejere sig. Desværre er der stadig mange heste, der går på nedslidte enge med græs beregnet til kvæg. Det kan medføre en række helbredsproblemer. Derfor har Barenbrug udviklet Horse Master®.

 

Horse Master® er en afbalanceret græsfrøblanding. Således har en eng tilsået med Horse Master® en solid tørv og en hurtig vækst, og selve planten er strukturrig og frøfattig. Klik her for at få flere oplysninger om Horse Master®.

Kan købes her

Vil du også give din hest eller pony det bedst mulige græs? Så spørg efter Horse Master® hos nærmeste forhandler!

Vedligeholdelse af hestefolden

En god vedligeholdelse er afgørende for at bevare en sund og robust hestefold, der kan holde til forskellige vejrforhold og alsidig brug.

Isåning er en effektiv og billig måde at vedligeholde græsmarken på. Forår og efterår er de bedste perioder til isåning.

!

Gødskning af hestefolden

Det er vigtigt at tilføre gødning og kalk for at holde en hestefold i god kondition. Det er en myte, at en dårlig græsmark er velegnet til heste. Heste har brug for nærings- og sporstoffer fra græsset for at kunne fungere optimalt. Heste, der går på en mark med sparsomt græs, indtager desuden også sand, hvilket øger risikoen for sandkolik...

tilbage