Vigtig viden om sundt græs til heste

En stor del af hestens foder består af græs og hø. Hvor sundt dette foder er for din hest, afhænger af græsset på folden eller det græs, høet er lavet af. Der er stor forskel på næringsstofferne i forskellige græsarter. Græs til malkekøer indeholder mange næringsstoffer (sukker), som er direkte usunde for heste. Derfor har Barenbrug udviklet Horse Master® – en græsfrøblanding, som er tilpasset hestes næringsbehov og græsningsadfærd.

Sundt græs til din hest

Er grovfoder sundt for min hest?

Græs udgør en vigtig del af din hests foderration. Mindst 60 % af rationen skal bestå af grovfoder (græs, hø eller ensilage af forvejret græs). Til heste med et lavt energibehov kan rationen endda bestå af grovfoder alene. Heste har brug for et grovfoder med masser af struktur og et lavt indhold af fruktan (sukker).

tilbage til spørgsmål. 

 

Bliver min hest forfangen af græs?  

Forfangenhed skyldes hovedsagelig græs med et for stort indhold af fruktan. Fruktan er et kulhydrat (en sukkerart), der dannes i græsplanterne ved hjælp af sollys. I perioder med kolde nætter og solrige dage danner græsset særlig meget fruktan. Fruktanindholdet varierer meget imellem de forskellige græsarter. Græs, som er sundt for heste, har et lavt fruktanindhold.

tilbage til spørgsmål. 

 

Er der fruktan i Horse Master®?

Barenbrug har undersøgt fruktanindholdet i mere end 70 græssorter. Sorterne i græsfrøblandingen Horse Master® er udvalgt specielt for deres lave fruktanindhold og indeholder mindre end halvt så meget fruktan som sorterne i andre græsfrøblandinger.

tilbage til spørgsmål. 

 

Hvad er endofytter, og er de skadelige for heste?

Endofytter er svampe, der kan forekomme i alle græsplantens overjordiske dele. Den højeste koncentration findes i bladene og bladskederne. Svampeinfektionen overføres via frø fra inficerede planter. Endofytter er giftige for heste. Græsfrøblandingen Horse Master® er sammensat af sorter, som er fri for endofytter.

tilbage til spørgsmål. 

 

Hvorfor er græs til køer uegnet til heste?

Græs til køer indeholder meget energi, som gør det muligt for køerne at producere masser af mælk. Heste har i stedet brug for græs med struktur og et lavt indhold af fruktan (sukker). Desuden græsser køer ved at rive græsset af med tungen, mens heste bider det af med tænderne tæt ved jorden. Derfor har heste brug for græs med et meget lavt genvækstpunkt, som stimulerer en hurtig genvækst. Herved undgås bare pletter på græsmarken.

tilbage til spørgsmål. 

 

I hvilket vækststadie er græsset ideelt for min hest?

Græs, som er ca. 15 cm højt, har en afbalanceret sammensætning og er velegnet til heste. Barenbrug anbefaler derfor, at heste får tilbudt græsset på dette stadie. Til dette formål er det en stor fordel at anvende et rotationsgræsningssystem med flere græsmarker (3-5 stk.). Luk hestene på fold, så snart græsset har nået den rigtige højde. Lad dem afgræsse marken, og flyt dem, så snart græsset på den næste fold er højt nok. Herefter kan du vedligeholde og gøde den afgræssede fold. På denne måde får dine heste altid græs i den rigtige kvalitet, og du har mulighed for at vedligeholde græsmarkerne.

tilbage til spørgsmål. 

Anlægning og pleje

Hvornår er det bedst at så græs på en hestefold?

Foråret og det tidlige efterår er gode perioder til såning af nyt græs. I disse perioder sikrer temperaturen og mængden af fugt, at græsset spirer og gror optimalt. Jordtemperaturen skal være mindst 8 °C (det er nemt at måle). Forsøg at så lige før en forventet regnbyge. Horse Master® kan sås indtil sidst i september. Hay Master skal dog sås før 1. september. Hvis du sår senere på året, når de unge græsplanter ikke at udvikle sig nok, inden vinteren sætter ind, og kan få frostskader.

tilbage til spørgsmål. 

 

Hvor lang tid går der efter udsåningen, før jeg kan bruge græsmarken igen?

Efter udsåningen kan du ikke bruge marken i to måneder. Græsset skal slås mindst én gang før afgræsning. Det skal være ca. 15 cm langt før den første slæt. Der kan isås på eventuelle bare pletter, og jorden kan om nødvendigt tilføres ekstra næringsstoffer (kvælstof, kalium og fosfor).

tilbage til spørgsmål. 

 

Hvordan retablerer jeg en dårlig græsmark med mange bare pletter?

Hvis græstæppet er er tyndt og har bare pletter, er isåning en god løsning til retablering af græsmarken. En stor fordel ved isåning i forhold til nysåning er, at du hurtigere kan tage græsmarken i brug igen. Og så er isåning billigere end en omlægning af hele marken.

tilbage til spørgsmål. 

 

Hvornår er det bedst at retablere en hestefold?

De bedste perioder til isåning er februar-april og august-september. Til et areal med mange bare pletter skal du bruge 40 kg Horse Master® pr. hektar. Har området kun få bare pletter, kan du nøjes med 25 kg Horse Master® pr. hektar.

tilbage til spørgsmål. 

Gødskning

Skal en hestefold gødes?

Det er vigtigt at tilføre gødning og kalk for at holde din græsmark i god kondition. Det er en myte, at en dårlig græsmark er velegnet til heste. Heste har brug for nærings- og sporstoffer fra græsset for at kunne fungere optimalt. Og det opnår du kun ved at gøde marken godt. Heste, der går på en mark med sparsomt græs, indtager desuden også sand, hvilket øger risikoen for sandkolik betydeligt.

tilbage til spørgsmål. 

 

Hvilke gødningsstoffer er der brug for på en hestefold?

Den rigtige gødskning afhænger af jordens tilstand. Det kan derfor anbefales at få udført en jordanalyse ca. hvert fjerde eller femte år. Du kan bestille en jordanalyse hos et institut som f.eks. Eurofins. Jordprøven skal helst tages før sprøjtning af en eksisterende græsmark.

Det frarådes at gøde en hestefold med hestegødning på grund af faren for smitte med orm.

tilbage til spørgsmål. 

Græs til hø eller ensilage

Er Horse Master® egnet til fremstilling af hø eller ensilage?

Ja, en græsmark med Horse Master® kan udmærket bruges til høslæt eller ensilering. Men hvis du udelukkende bruger marken til hø- eller ensilageproduktion, anbefaler vi, at du i stedet sår Hay Master. Hay Master giver et højere græsudbytte pr. hektar.

tilbage til spørgsmål. 

 

Hvor stort er udbyttet fra en græsmark med Hay Master?

Udbyttet fra en mark med Hay Master ligger på mellem 10 og 12 ton pr. hektar. Hay Master egner sig kun til græsmarker til slæt.

tilbage til spørgsmål. 

Her kan du købe Horse Master®

Her kan du købe Horse Master®

 

Hvor kan jeg bestille Horse Master®?

Du kan bestille Horse Master® hos en af vores forhandlere.

tilbage til spørgsmål. 

Link-item_HorseMaster_DK!

Køb hos LINDS

Du kan bestille Horse Master® hos en af vores forhandlere.

tilbage