Hybrid rajgræs

lolium hybridum

Hybrid rajgræs (lolium hybridum)

Hybrid rajgræs er en krydsning mellem almindelig rajgræs og italiensk rajgræs. Dens kendetegn ligger et sted mellem disse to forældreplanter og afhænger af den enkelte sorts baggrund. Nogle sorter ligner almindelig rajgræs meget, mens andre minder mere om italiensk rajgræs.

 

I gennemsnit er hybrid rajgræs kendetegnet af en hurtigere tidlig vækst/forårsvækst i forhold til almindelig rajgræs, hvilket betyder, at produktionen er større i de første 2-3 år. På grund af den ringere vinterhårdførhed, den mindre tætte grønsvær og ringe modstandsdygtighed over for tørke klarer hybrid rajgræs sig ofte dårligere end almindelig rajgræs på langt sigt (>3 år).

Denne art kendes på:

  • Bred bladplade med blank underside
  • Rullet eller foldet blad med ribber
  • Med aurikler
  • Rød stængelbasis

 

Den ligner ofte en kombination af almindelig rajgræs og italiensk rajgræs.

tilbage