Italiensk rajgræs

lolium multiflorum

Italiensk rajgræs (lolium multiflorum) 

Italiensk rajgræs er en ekstremt højtydende græsart, der er meget velegnet til  étårig udlæg. Den etableres meget hurtigt, hvilket giver en velsmagende afgrøde med en høj foderværdi (sukkerindhold) under gunstige betingelser. Når der vælges en sort, er det vigtigt at være opmærksom på, hvornår planten skrider, da italiensk rajgræs nemt går i skridning, hvilket påvirker produktionen og foderværdien.

 

Ulemper er ringe vinterhårdførhed, ringe modstandsdygtighed over for tørke, ringe persistens, ringe egnethed til afgræsning og til områder, hvor der køres med tunge køretøjer. Rust kan også være et problem. Disse faktorer skal tages i betragtning ved valg af en sort.

 

Denne art kendes på:

  • Meget brede blade med en skinnende underside
  • Rullet bladplade med ribber
  • Tydelig aurikel
  • Synlige hår på aks, når græsset blomstrer
  • Meget vanskelig at skelne fra  westerwoldisk rajgræs 


tilbage