Barenbrug følger trop med frøpriser

Det hollandske frøfirma Barenbrug, med dansk hovedsæde i Tinglev, fulgte trop med sine to danske konkurrenter og udbetalte før jul høje a conto priser til sine avlere i Danmark.

 

Planter

Barenbrug udbetalte, ligesom sine konkurrenter, pæn a conto beløb til sine avlere for 2011-frøhøsten.

Priserne er ifølge fi rmaet de højeste gennem mange år, og man forventer ikke de store forskydninger til den endelige afregning i juni 2012. Ligeledes forudser man høje priser for den kommende 2012 høst.

 

Ekspanderer i Danmark

Barenbrug Danmark, som er en del af Royal Barenbrug Group, kunne til 2011-høsten gøre brug af et helt nyt renseri og nye modtagefaciliteter på fi rmaets danske domicil i Tinglev.

Firmaet forventer fortsat at udvide sit areal i Danmark og søger nye muligheder for øget vækst gennem tilgang af nye avlere.

- På baggrund af den høje ekspertise og faglige kunnen - sammenholdt med gode klimatiske betingelser – har vi valgt at fl ytte en større andel af vores frøproduktion til Danmark, og vil i fremtiden investere endnu mere i vores danske afdeling. Vi ønsker at udvide vores produktion i

Danmark og er tillige i stand til at betale særdeles gode priser sammenlignet med vores konkurrenter. Vores frøproduktion er årligt steget med cirka 40 procent gennem de seneste tre år, siger Frank Barenbrug, bestyrelsesmedlem i Royal Barenbrug Group.

 

Frømarkedet

Frøprisen stiger i 2011 på grund af lavere høstarealer globalt og god efterspørgsel i en tid, hvor lagerbeholdningen i specielt USA og hos danske firmaer samtidig er faldende.

- Høje frøpriser og en god balance mellem produktion og efterspørgsel er bedst for alle parter. Forhåbentlig har andre fi rmaer lært af tidligere tiders overproduktion – lageropbygning skaber en usund markedsbalance, som er skadelig for både avler og fi rma. Barenbrug er et privatejet firma, hvor målsætningen er at producere frø, og hvor der er sammenhæng mellem produktion

og efterspørgsel, og vi vil ikke bidrage til lageropbygning, lyder Frank Barenbrugs kommentar til den aktuelle gunstige situation i frøbranchen.

- Et sundt frømarked uden spekulation og uden lageropbygning er den vigtigste forudsætning for, at frøavlen forbliver konkurrencedygtig for vores frøavlere. I Barenbrug ønsker vi et højt prisniveau, og at vores produktion løbende bliver justeret i forhold til de muligheder, der er i markedet Dermed undgår vi lageropbygning, fastslår han.

 

Royal Barenbrug Group

Barenbrug Danmark er en del af Royal Barenbrug Group, der er et familieejet frøfi rma, hvis kerneaktiviter er planteforædling, frøproduktion og international salg og markedsføring

af foder- og plænegræs. Med 525 ansatte og 24 datterselskaber i 15 lande fordelt på seks kontinenter har Barenbrug en position som et af verdens førende frøfi rmaer gennem mere end 100 år. Barenbrug har blandt andet leveret frø til store sportsbegivenheder som OL i Beijing og VM i Sydafrika.