Barenbrug gav 11.720 kroner pr. hektar

 

KONKURRENCEDYGTIGT:
Frøhøsten i 2007 var ikke stor, og udbytterne svingede voldsomt. Trods de høje kornpriser for 2007-høsten ender frøfirmaet Barenbrug med et konkurrencedygtigt match for sine avlere.

 

PLANTER
AF BØJE ØSTERLUND

Når afregningen er afsluttet og en bonus på 10 procent lægges oveni, runder en dansk Barenbrug-avler et gennemsnitligt bruttoudbytte pr. hektar på 11.720 kroner.

Det relativt høje beløb dækker et gennemsnit for alle Barenbrugs avlere i Danmark og alle firmaets frøarter for høsten 2007. Avlerne i Danmark opnåede i gennemsnit et bruttobeløb på 10.655 kroner pr. hektar uden bonus. Med en rekordhøj bonus på ti procent, svarende til gennemsnitligt 1038 kroner pr. hektar til de danske og svenske avlere, sender Barenbrug dermed det samlede bruttoudbytte op på de 11.720 kroner pr. hektar, eksklusiv lagerleje.

Lagerlejen er som bekendt individuelt for hver enkel frøavler, afhængigt af hvor længe frøet skal oplagres inden afhentning. Reelt vil indtjeningen derfor være lidt større, når beløbet for oplagring lægges til, fortæller Poul Sejersen fra Barenbrug i Danmark.

 

Godt salg
Om årsagerne til det høje beløb angiver Poul Sejersen, at Barenbrug har kunnet afsætte sit frø til gode priser. Han fremhæver ligeledes, at Barenbrug har været leverandør af græsfrø til flere af de store sportsbegivenheder som EM i fodbold i Østrig og Schweiz, OL i Kina og ikke mindst golfturneringen Ryder Cup i USA.

Når det gælder avlere, sigter Barenbrug ikke mod nødvendigvis at være et frøfirma for alle. Vi erkender, at et frøfirma har en rationel fordel ved at arbejde med store professionelle avlere, der kan producere ensartede og store partier i en god kvalitet. I næsten alle dele af produktionen, lige fra kontrahering til rensning, skaber denne strategi økonomiske fordele. Vi mener, at denne fornuftige strategi skal komme netop de avlere til gode, som skaber gevinsten, frem for at det deles ud over masserne, siger Poul Sejersen.

I praksis betyder denne strategi, at Barenbrugs gennemsnitlige areal pr. avler er væsentligt større end de andre firmaer med frøavl.

Hollandske Barenbrug søger at befæste sig yderligere i Danmark gennem indretningen af nye produktionsfaciliteter i sønderjyske Tinglev.

Op- og ombygningen af dette anlæg forløber planmæssigt. Her bliver der blandt andet opført en ny bygning, hvor der opstilles to nye renselinjer med høj kapacitet. Arbejdet ventes at være færdigt forud for høst 2009.

 

EFFEKTIVT LANDBRUG