Barenbrug investerer i et nyt laboratorium for klimabestandige græsløsninger til afhjælpning af miljøproblemer

Royal Barenbrug Group, der er verdensførende inden for græsteknologi, investerer i et nyt laboratorium for klimabestandige græsløsninger til afhjælpning af aktuelle problemer, herunder ekstreme vejrforhold og problemer med nitrogenudslip samt biodiversitet og jordbundens frugtbarhed.

Klimabestandige løsninger

Græs er ikke "bare" lidt grønt for øjnene henne i parken: Fordi græs benyttes til kvæggræsning og til aktiviteter som idræt, er det måske ligefrem verdens vigtigste afgrøde. Derfor arbejder forskere over hele kloden på at udvikle robuste græsløsninger, der tåler såvel ekstremt regnvejr som ekstrem tørke. Disse løsninger tilsigter desuden en øget frugtbarhed af jordbunden, et lavere forbrug af knappe mineraler som eksempelvis fosfat og soja i foder og samtidig mindre krav til sygdomsbekæmpelse.

 

I Barenbrugs spritny græsfrølaboratorium i Nijmegen udvikler virksomheden økologisk græsfrø­teknologi. I laboratoriet fremmes spiring og vækst med økologisk materiale inklusive enzymer, bakterier og andre organismer. I sit ny laboratorium arbejder Barenbrug desuden på at styrke det unge græs' immunsystem samt fugtoptagelse og rodudvikling.

Frøteknologi og planteavl

Det ny laboratorium er ét af tre kompetencecentre for frøforbedring i Barenbrug Groups forsknings- og udviklingsafdeling. Frøteknologi og planteavl danner grundlaget for Barenbrugs mission "at øge dyreproduktiviteten for at hjælpe med at brødføde verden og øge glæden over grønne områder".

 

Helmig Spijkerboer, global produktionschef i Barenbrug Group. "Med det ny center investerer vi i sikkerheden af græs til idrætsanlæg, plæner og græsning, der kan spire og gro under ekstreme betingelser."

tilbage