Barenbrug klar til frø i Tinglev og Barenbrugs frømand i Tinglev

Etableringen af Barenbrugs nye frørenseri nærmer sig afslutningen. 
Den daglige drift skal fremover varetages af Henrik Thisgaard.