Barenbrug satser på stordrift i Tinglev

GRÆSFRØ: Der er højt til loftet i Barenbrugs nye domicil i Tinglev, hvor man etablerer sig med to renselinjer med stor kapacitet. Logistisk er placeringen oplagt, da hovedparten af Barenbrugs produktion eksporteres.

16-7-2013

Hollandske Barenbrug, der er verdens største familieejede frøfirma, har i mere end 50 år avlet græssorter på danske marker. Det er sket gennem danske frøfirmaer, men af både strategiske og

økonomiske årsager har Barenbrug valgt at ændre denne tradition og indgår nu kontrakter direkte med danske græsfrøavlere gennem firmaets danske repræsentation, som blev etableret for cirka fem år siden. De næste år vil Barenbrug derfor udbrede sit areal med græsfrøproduktion i Danmark.

 

Vi er ret langt fremme med indretningen af vores nye domicil i Tinglev, siger frøavlskonsulent Poul Sejersen, der regner med at være færdige med indretningen til høst 2009. Der bliver to renselinjer i den 1000 kvadratmeter store indtags- og rensehal. Hallen bygges til det eksisterende bygningskompleks på omkring 5.000 kvadratmeter, der skal omfatte frølager og administration.

Højværdi-markeder - Med vores anlæg i Tinglev vil vi forsøge at styre hele proces-sen benhårdt. Vi vil satse på de største og dygtigste avlere, og vi vil gerne operere i det, vi kan kalde »højværdi-markedet«, så begge parter får en god lønsomhed i hele forløbet. Poul Sejersen nævner flere eksempler på højværdi-markeder, som Barenbrug har leveret græs til. Det er blandt andet EM i fodbold i Østrig og i Schweiz, Ryder Cup og det olympiske stadion i Beijing.

 

Barenbrug har ikke »volumen- syge«, siger Poul Sejersen. Vi vil derfor komme ud for at afvise at tegne kontrakter med avlere, som vi kan forudse vil få en dårlig oplevelse med frøarten eller sorten på den pågældende lokalitet.

 

FRØFIRMA: Barenbrug er langt fremme med indretningen af det nye domicil i Tinglev. Frøavlskonsulent Poul Sejersen oplyser, at der bliver to renselinjer i den 1000 kvadratmeter store indtagsog rensehal i Tinglev.

Tæt samarbejde

Vi bygger på et tæt samarbejde mellem avler og firma og lægger op til et partnerskab, specielt med rådgivning om markedsudsigter for frøavl til den enkelte avler. Samtidig ønsker vi ikke at bidrage med en lageropbygning, og vores udlægsplan bliver derfor justeret løbende. Poul Sejersen oplyser, at produktionen i Tinglev vil komme til at beskæftige sekssyv medarbejdere. Der er allerede stor lokal interesse for virksomheden både fra vognmænd og underleverandører og fra folk, som gerne vil arbejde i virksomheden. - Barenbrug har fået en god modtagelse i Tinglev, siger
Poul Sejersen. Vi havde både trekantområdet, Middelfart og Ejby på Fyn i kikkerten, men valgte Tinglev, der ligger tæt ved motorvej E45 af logistiske grunde. Den største del af frøproduktionen
skal køres sydpå til videre forarbejdning, og det er vigtigt at holde omkostningerne til transport på et absolut minimum.

 

BARENBRUG: Rensehallen bygges til det eksisterende bygningskompleks på omkring 5.000 kvadratmeter, der skal omfatte frølager og administration. Barenbrug vil nu indgå kontrakter direkte med danske græsfrøavlere og derfor udbrede sit areal med græsfrøproduktion i Danmark.

Barenbrug

  • The Royal Barenbrug Group har hovedsædet i Oosterhout i Holland. Der er i dag 21 datterselskaber i 12 lande spredt over fem kontinenter. Firmaet er aktivt over hele verden.
  • Barenbrugs kerneaktiviteter er planteforædling, græsfrøproduktion samt globalt salg af græs og foderafgrøder. Barenbrug omsætter årligt worldwide for, hvad der svarer til 1,2 milliarder kroner.
  • Barenbrug kan tilbyde udlæg af alle arter, men mangler kun udlæg i rajgræs og engrapgræs til den kommende sæson.

Kodeordet er kvalitet

Der er stadig flere danske avlere af græsfrø til Barenbrug, og alt dansk frø kommer gennem en omhyggelig proces på anlægget i Tinglev før dansk certificering. Dermed er brugerne - eksempelvis danske mælkeproducenter - sikret en høj kvalitet i højtydende sorter.

tilbage