Effektive fibre og foderværdi i ét

 

Med græssorten blødbladet strandsvingel får du både effektive fibre og en høj fode rværdi. Det er en unik kombination, da det giver køerne de
n nødvendige struktur, så de forbliver sunde, og sam tidig har græsset en fortræffelig foderværdi, der sikrer en optimal mælkeproduktion. Blødbladet strandsvingel er en nyskabelse fra Barenbrug, som fås i græsfrøblandinger med NutriFibre-teknologi. Blødbladet strandsvingel er desuden nøglen til mælkeproducenter, der trods kvælstof- og fosfatrestriktionerne ønsker at malke flere køer eller udlede færre næringsstoffer. På grund af blødbladet strandsvingels fortræffelige næringsstofudnyttelse er græsfrøblandinger med NutriFibre-teknologi fremragende, når du vil optimere næringsstofudnyttelsen på din bedrift.

 

desuden nøglen til mælkeproducenter, der trods kvælstof- og fosfatrestriktionerne ønsker at malke flere køer eller udlede færre næringsstoffer. På grund af blødbladet strandsvingels fortræffelige næringsstofudnyttelse er græsfrøblandinger med NutriFibre-teknologi fremragende, når du vil optimere næringsstofudnyttelsen på din bedrift.

 

Vomacidose

Vomacidose er almindeligt forekommende på mælkeproduktionsbedrifter. Det medfører en lavere mælkeproduktion, lavere fedt- og proteinindhold og problemer med bl.a. frugtbarhed og klovsundhed. Det betyder udgifter på ca. 1550 kr. for hver ko med vomacidose. Undersøgelser af forskellige græsarters indvirkning på vomaktiviteten udført med vomfistulerede køer har vist, at alm. rajgræs og rajsvingel kun har en ringe indvirkning på vomaktiviteten.

 

Alm. hundegræs og engrottehale har en god indvirkning, men til gengæld består de effektive fibre hovedsagelig af tungt fordøjeligt træstof. Blødbladet strandsvingel kombinerer effektive fibre og en øget drøvtygningsaktivitet med fordøjelige cellevægge, så foderværdien også er høj.

 


 

Dybt rodnet

Et af de vigtigste kendetegn ved blødbladet strandsvingel er de dybe rødder,

som kan  nå helt ned i 105 cm dybde. Til sammenligning er rødderne hos alm. rajgræs koncentreret i det øverste 25-30 cm jordlag (se billede). Det dybe rodnet sikrer bl.a., at græsset er meget modstandsdygtigt over for tørke og hurtigt kommer sig efter våde perioder.

  

Optimal udnyttelse af kvælstof og fosfat

 Blødbladet strandsvingel fra Barenbrug (NutriFibre) har brug for 15 % mindre fosfat end alm. rajgræs for at producere 1 kg tørstof (se tabel). Det skyldes, at de dybe rødder hos NutriFibre bedre kan udnytte næringsstofferne i jorden, som f.eks. fosfor, kalium og kvælstof, så udvaskning af de pågældende næringsstoffer forhindres.

 

 

 

En optimal fosfat- og kvælstofudnyttelse med NutriFibre sikrer en optimal proteinproduktion. Flere forsøg har vist, at en højere proteinproduktion pr. kg 

 

kvælstof ikke er mulig med andre græssorter. Med dyrkning af NutriFibre kan du slå to fluer med et smæk: For det første fastholder du dine næringsstoffer i et kredsløb, og for det andet reduceres behovet for supplerende foder, så der tilføres mindre fosfat og kvælstof. Herved optimeres næringsstofudnyttelsen på din bedrift.

 

 

NutriFibre indtager Europa

NutriFibre er ikke kun populær hos danske mælkeproducenter – også uden for landets grænser dyrker mælkeproducenter masser af grovfoder baseret på blandinger med NutriFibre-teknologi med fuld tilfredshed.

Europæiske landmænd fortæller om deres erfaringer med NutriFibre i NutriFibre-filmen. Se filmen på Barenbrugs hjemmeside