Eftersåning – renovering af græsarealer, der er tjent ind på et år!

Eftersåning er en smart måde at forny dit græsareal på. Udgifterne er forholdsvis lave, og hvis eftersåningen foretages i foråret, har investeringen tjent sig ind på et år. Samtidig opnår du et højere tørstofudbytte og høster en højere foderkvalitet.

Investeringsafkastet

Udgifterne til eftersåning, herunder arbejdsløn til leverandøren, er ca. 1100 kr. pr. hektar. Udbyttestigningen i det første år er op til 20 % ekstra tørstof i græsset. Hvis man forestiller sig, at den gamle græsmark ville have givet et udbytte på 9.000 kg pr. hektar, kan den nyrenoverede græsmark således potentielt producere op til 10.800 kg tørstof pr. hektar. Det svarer til en økonomisk merværdi på 1.500 kr. pr. hektar. Undersøgelser viser, at fordelene er endnu større det andet år efter eftersåningen.

 

Eftersåning er kommet for at blive

Eftersåningsteknikkerne er veludviklede og pålidelige. Der fås såmaskiner med skiver og tromler eller harver, og eftersåning kan foretages både forår og efterår. Det vigtige i begge perioder er forholdene på såtidspunktet. For våde forhold skal undgås – der skal blot være tilstrækkeligt med fugt i jorden til, at græsset kan spire. Jorden er normalt fugtig nok både forår og efterår. Her er ukrudtstrykket også forholdsvis lavt, hvilket øger chancen for en vellykket eftersåning. Det er vigtigt at efterså på et græstæppe, der er kort i længden, med en udlægsmængde på 15-20 kg pr. hektar. Hvis disse krav er opfyldt, får de nye græsplanter mindst mulig konkurrence. Det er også en metode, som er velegnet til græsmarkfornyelse på mere mager jord.

 

Eftersåning i foråret bør foretages så tidligt som muligt. Her er jordens fugtighed som regel bedst. Så snart du begynder at køre gylle ud, er det vigtigt at tjekke marken og rillerne for ukrudt, dårlige græsser og bare pletter. Er det nødvendigt at sætte ind, kan du begynde eftersåningen, når temperaturerne er over 6 °C. En ideel blanding til eftersåning er GreenSpirit Tetra Plus, som supplerer din græsmark med smagfulde, højtydende sorter af alm. rajgræs med høj foderværdi. Ud over et højere græsudbytte vil dyrenes ydelse også stige som følge af den højere foderkvalitet. Det betyder mere mælk i tanken med foder fra egen produktion!

 

Højere udbytte, højere kvalitet

Eftersåning er en forholdsvist billig metode til forbedring af udbyttet fra græsmarken. Når det gøres på den rigtige måde, tjener investeringen sig ind på et år. Ikke kun i kraft af et højere udbytte, men også som følge af en større ydelse fra dyrene, da foderkvaliteten samtidig øges. Det er en overvejelse værd!

tilbage