European Forage Dealer Event 2017 om "fremtidens græs" en stor succes!

Den 4. oktober 2017 afholdt Barenbrug Holland et European Forage Dealer Event med temaet "fremtidens græs". 50 forhandlere fra 21 europæiske lande mødtes i Nijmegen for at få inspiration om fremtidens græs. Det var et positiv og inspirerende arrangement!

Perspektiver for fremtidens græs

I løbet af formiddagens program præsenterede en række oplægsholdere deres visioner om fremtidens udviklinger inden for fodergræs. John Thijssen, bestyrelsesmedlem i Barenbrug Group, fremlagde Barenbrugs langsigtede strategi, som er baseret på udviklingerne i fodergræssektoren og kundernes behov. Næstformand i bestyrelsen for mejeriselskabet FrieslandCampina, Erwin Wunnekink, delte ud af sin viden om udviklingen på det europæiske marked for mejeriprodukter. Han fremhævede græs og grovfoder som essentielle for mælkeproducenterne og nøglen til mælk og dyrevelfærd i høj kvalitet.

Barenbrugs internationale produktchef for fodergræs, Christiaan Heijink, viste Barenbrugs seneste fodergræsinnovationer baseret på regionale (klimamæssige) behov, f.eks. NutriFibre og Lucerne Yellow Jacket. Formiddagen blev rundet af med en dynamisk præsentation fra trendwatcher Richard van Hooijdonk, som fremlagde sin inspirerende vision om, hvordan teknologi i form af droner og robotter kan forandre fremtidens landbrugssektor. Hans hovedbudskab: Fremtiden starter lige nu, så vær ikke bange for den nye teknologi, men tag imod den med åbne arme!

Besøg på en intelligent mælkebedrift

Efter frokost blev gruppen af forhandlere budt velkommen på familien Derix' landbrug i byen Groesbeek. Det progressive landbrug har en bestand på 180 malkekøer og 102 kvier, ejer 50 ha jord (græs og majs) og gør brug af adskillige innovative teknologiske værktøjer til at øge bedriftsforvaltningens effektivitet. Forhandlerne havde mulighed for at se, hvordan de smarte landbrugsteknologier blev brugt i praksis. De fik ligeledes en demonstration af, hvordan en drone kan bruges til at overvåge græsproduktionen og jordforholdene på marken. De indsamlede data fra dronen bruges af landmanden til at træffe driftsmæssige beslutninger.

Fremtiden er her nu!

Forhandlereventet blev afsluttet med en middag med live-tilberedning. Her havde forhandlerne tid til at diskutere dagens indtryk og tale med kolleger fra hele Europa i en uformel atmosfære. Tilbagemeldingerne på dagens program var positive: Deltagerne var begejstrede for de mange forskellige præsentationer og det praktiske besøg på landbruget. De tog hjem med ny inspiration om fremtidens græs.

 

Vi ser frem til en spændende, gul fremtid!

tilbage