Gør dine græsmarker klar til vinteren

Efteråret er tidspunktet, hvor dine græsmarker skal gøres vinterklar. I både Danmark og mange andre dele af Europa er vækstsæsonen blevet forlænget. Lige nu er det stadig muligt at træffe de rette forholdsregler, så markerne bliver gjort ordentligt vinterklar og kommer i bedst mulig form inden starten på den nye vækstsæson.

 

Kvalitetsmålinger

En ting, du kan gøre, er at sikre, at græsset går vinteren i møde med den rigtige stubhøjde. Er det for kort, er det modtageligt over for frost og sygdomme og risikerer at dø. Er det for langt, er der risiko for kvalitetsforringelser i næste sæson. En sidste slæt, græsning eller afdækning er de muligheder, du har. Ideelt set skal stubhøjden være 7-8 cm. En anden faktor er græstæppets kvalitet. Et sundt, tæt græstæppe beskytter mod frost og skader om vinteren. Takket være det varme efterår, vi har haft i år, er det stadig muligt at forbedre græsmarken ved hjælp af eftersåning.

 

Eftersåning

Fornyelse af en græsmark af ringe kvalitet ved eftersåning kræver intensiv harvning af græsset og en eftersåningsmaskine (f.eks. Vredo eller Evers). Såningen foretages uden pløjning eller tallerkenpløjning. Green Spirit Tetra Plus er et eksempel på en blanding, der er ideel til formålet. Blot 8-10 kg pr. hektar kan gøre en stor forskel! Resultatet kan blive en græsproduktion med op til 30 % større tørstofudbytte næste forår. Selv hvis du kun fokuserer på de bare pletter, opnår du et bedre resultat.

 

Nu skal scenen sættes til næste års forårsslæt. De lovede temperaturer i de kommende uger gør det stadig muligt at opnå en tilstrækkelig vækst efter eftersåningen. Men vent ikke for længe, da vejrforholdene hurtigt kan ændre sig. Jo bedre overvintring, jo større er chancen for en vellykket høst til næste år.